Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Stanowisko:

Kierownik

Telefon:

42 635 53 99

„Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.” Antoine de Saint-Exupery

„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.” Antoine de Saint-Exupery

O mnie

(…) i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza,
I gołąb i żmija, i piołun i miód,
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna,
Początek i koniec – kobieta – to ja.
Julian Tuwim

Jestem optymistką, ale miewam złe humory. Praca jest moją pasją. Mam też inne zainteresowania: czytam książki (sensacyjne, kryminały, biografie), piszę wiersze, maluję. Lubię lato, jeziora, kuchnię japońską i tajską, piosenki Dire Straits, Tracy Chapman, Vaya Con Dios, filmy z Meryl Streep, szczególnie Pożegnanie z Afryką. Chętnie spędzam czas z moimi przyjaciółmi.

Mam córkę, Idę, wnuczkę, Biankę i psa – Abi.

Droga zawodowa

 • 2015.10.01 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • 2014 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie w sporcie (na podstawie rozprawy: Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce).
 • 2010 – Kurs z zakresu metod i technik zdalnego nauczania, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów I Nauczania na Odległość, Uniwersytet Łódzki;
 • od 2003 UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi; adiunkt
 • 2003-2006 UŁ, Biuro Karier Zawodowych UŁ; kierownik
 • 2001-2003 UŁ, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Personelem; adiunkt
 • 2001 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (na podstawie rozprawy: Realizacja funkcji kierowniczych przez kobiety, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej)
 • 1997-2001 UŁ, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi; asystent
 • 1995-1996 I Urząd Skarbowy Łódź- Polesie, starszy referent
 • 1995 – UŁ Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, uzyskanie tytułu magistra

Zainteresowania badawcze

 • Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie
 • Zarządzanie w sporcie

Aktywność zawodowa

 • od 2o16 – nadal członkini Senatu UŁ
 • 2014-2015 Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS; stanowisko coach, ekspert
 • 2013 PI: „Dialog Generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie” o numerze WND-POKL.02.01.01-00-075/12 realizowanym przez „HRP Group” Sp. z o.o. w ramach, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2013; ekspert ds. opracowania treści zamieszczanych na portalu
 • 2010-2012 „Absolwenci w Biznesie” – projekt realizowany przez „HRP Czernecka, Jaszczyński” Spółka jawna w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; wykładowca
 • 2006-2007 Sztuka kierowania – Studia Podyplomowe dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS i budżetu państwa; wykładowca
 • 2006 „Kłos – Koalicja Łamania Oporów Społecznych”, projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; wykładowca
 • 2005-2007 „Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi” – finansowany przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 2 HO2D 044 25; wykonawca
 • 2005-2006 „Aktywność kobiet na rynku pracy” – projekt realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny; konsultant
 • 2000-2001 „Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej” – projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 1 HO2D 008 15; wykonawca
 • Doświadczenie zagraniczne: Szwecja – Örebro 2001 (wyjazd naukowy), Portugalia – Porto 2009 (Erasmus), Niemcy – Karlsruhe 2014 (Erasmus)
 • kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, kierownik kierunku Zarządzanie na studiach II stopnia

Wybrane publikacje

 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 .
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.
 • Joanna Cewińska, Striker M., Rogozińska-Pawełczyk A., Lubrańska A., Oleksiak P., Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych – sondaż opinii przełożonych i podwładnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (127)/2019, s. 85-99.
 • Joanna Cewińska, FalStart? Opowieść o determinacji i jej konsekwencjach, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Kostera (red.), Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki, organizatorki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2019, s. 117-131.
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics, nr 1/2018, s. 47-58.
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2017, s. 28-39.
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KARTPRINT, Bratysława 2017, s. 20-32.
 • Joanna Cewińska, Lena Grzesiak, Przemysław Kabalski, Ewa Kusiadeł, Holland’s personality types versus preferences in accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2017, nr. 93 (149), s. 23-59.
 • Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek, Społeczność LGBTQ w miejscu pracy-wyzwanie dla zarządzania różnorodnością, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodnośći w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 23-38.
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Adaptacja studentów w środowisku akademickim, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich klubach sportowych na przykładzie trenerów i instruktorów sportu – wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5/2015, s. 21-33.
 • Joanna Cewińska, Technologie informatyczne i internet w zarządzaniu zasobami ludzkimi – możliwości i ograniczenia ich wykorzystania, [w:] Wachowiak P., Winch S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s.149-158.
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Nowe sposoby komunikowania się kandydatów do pracy z pracodawcami, Marketing i Rynek nr 4/2014, s. 369-375.
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Grywalizacja w rozwoju i edukacji, [w:] Stor M., Fornalczyk A., (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 73-81.
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce, wyd. UŁ, Łódź 2013.