Dr Izabela Różańska-Bińczyk

Stanowisko:

Adiunkt

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. ”  Mark Twain

„Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.” Maya Angelou

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto…” Władysław Bartoszewski

 

O mnie

Po zdobyciu doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą, pracy w małych firmach i międzynarodowych korporacjach, mam poczucie, że aktualnie wykonuję taką pracę, która przynosi mi najwięcej zadowolenia i satysfakcji. Najbardziej cenię sobie współpracę z ludźmi, którzy mnie inspirują, gdyż dzięki nim powstają nowe pomysły, projekty czy badania. Praca naukowa pozwala mi na realizację planów, marzeń, przełamywanie barier, na doskonalenie swoich umiejętności, wrażliwości i ciągłe poszerzanie wiedzy.

Czas wolny najbardziej lubię spędzać aktywnie – jeżdżę na nartach, biegam, praktykuję jogę kundalini, grywam w siatkówkę. Często wracam do klasyki literatury (moja ulubiona książka to „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa), ale zaczytuję się też w dobrych beletryzowanych biografiach (polecam „Księżyc jest balonem” D. Nivena oraz „Śmierć pięknych saren” O. Pavela) i nieprzeciętnych reportażach. Interesuję się kinem niezależnym, ale cenię też klasykę filmu. Oprócz kina uwielbiam teatr, jestem uczestnikiem zajęć Koła Teatralnego dla dorosłych w Teatrze Arlekin.
Mam Lilly – suczkę rasy border collie. Jestem krwiodawcą, biegaczką, reprezentantką drużyny siatkarskiej pracowników WZ UŁ, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni, wolontariuszem. 

Niezmiennie od lat bawi mnie poczucie humoru redaktora Wojciecha Manna.

 

 

Droga zawodowa

 • 2019-nadal – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2013-2019 – asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2019 – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy doktorskiej: „Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego”
 • 2019 – nadal – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Personalni
 • 2008 – 2013 – prowadziłam ćwiczenia jako praktyk na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • W latach 2003 – 2013 – pracowałam w branży finansowej na stanowiskach:
  – specjalista ds. analiz finansowych, Departament Bankowości Hipotecznej – Nordea Bank Polska S.A. (Centrala Banku),
  – księgowa, Zespół Księgowości Wypłat – Getin Noble Bank S.A. (Centrala Banku)
  – referent ds. bankowych –BRE Bank S.A., WBE – mBank, Departament Obsługi Klienta
 • W latach 2009 – 2011 – pracowałam w Irlandii na stanowiskach:
  – asystentka -Toureena Consulting & Engineering INC
  – praktyki zawodowe – Connection Coaching. Business, Executive & Life Coaching 

Zainteresowania badawcze

 • Green human resource management (GHRM) – zielone zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zrównoważony rozwój
 • Współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

  • 2021.01. – nadal – kierownik projektu badawczego pt. „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe” konkurs UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (granty dla młodych badaczy). Zespół badawczy: dr Izabela Różańska-Bińczyk (kierownik), dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej), dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki), dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
  • 2019.11 – nadal – jestem współautorką projektu naukowego „Praktyki green HRM we współczesnych przedsiębiorstwach.”  Należę do międzykatedralnego zespołu naukowego na WZ UŁ w składzie :  dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ (Katedra Informatyki) oraz dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej). Nasze badania dotyczą podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej. Szczególna uwaga zwrócona jest na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jako środowiska implementacji praktyk GHRM, a także na rolę tych działań w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw. Również na: identyfikację i ocenę czynników kształtujących skuteczność implementacji praktyk GHRM oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania praktyk GHRM.  Na podstawie przeprowadzonych badań mamy zamiar stworzyć katalog dobrych praktyk w obszarze GHRM zidentyfikowanych w przedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że katalog ten będzie miał charakter uniwersalny, tzn. można go odnieść do różnych typów organizacji.  Jesteśmy autorami artykułów naukowych, w których opisujemy wstępne wyniki naszych badań:
   • Izabela Różańska-Bińczyk, Marek Matejun, Bożena Ewa Matusiak, 2020, Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/012_I_05.pdf.
   • Bożena Ewa Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk, 2020, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_II_02.pdf
   • Marek Matejun, Bożena Ewa Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk, 2020, Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/012_I_04.pdf
 • 06.2020 – nadal jestem współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!”,  który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport. Projekt  „Uwolnij Energię” tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego:
  • dr Piotr Kędzia (kierownik projektu) – adiunkt w Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu Wydziału Nauk
   o Wychowaniu UŁ, olimpijczyk z Aten i Pekinu, trener lekkiej atletyki.
  • dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ, konsultant we wdrażaniu rozwiązań w obszarze zzl,
  • mgr Renata Olender-Bartosik – starszy specjalista w Centrum Nauki UŁ,
  • mgr Dorota Dębicka – główny specjalista Centrum Promocji UŁ.

  Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, którego wnioskodawcą jest Uniwersytet Łódzki, wpisuje się w doniosłą ideę pracy dla dobra ogółu. Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z pogranicza dwóch obszarów życia społecznego tj. nauki i sportu. W wymiarze kultury życia akademickiego działania sportowe, zespolone z potencjałem badawczym i operacyjnym, zyskują na prestiżu i atrakcyjności.

 • 2020.02 – nadal –  jestem członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na WZ UŁ;
 • 2019.08.   –  Szkolenie z kartami KIS (karty inspirująco-symboliczne) dla psychologów, coachów, trenerów prowadzone przez B. Strychowską (terapeutką i autorką kart), A. Sobczyk (psycholog,coach, trener);
 • 2017.02.   –  Szkolenie z podstaw e-learningu dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2015-2017 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Klasa patronacka”, trener-wykładowca;
 • 2015.06 – Szkolenie: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, Certyfikat uprawniający do nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • 2015-2016 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Drzwi do kariery”, trener – wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • 2015 – Kurs: „Specjalista ds. Kadr i Płac”, Centrum Szkolenia Księgowych;
 • 2015.06 – Szkolenie „Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS 2014-2020”, EVIKA;
 • 2013 – 2015 – specjalista – coach, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji;
 • 2009 – Manual and computerized accounting (Hartley People Training, Ireland);
 • 2004 – Szkolenie z asertywności i radzenia sobie ze stresem (GFKM);
 • 2003 – Szkolenie z technik sprzedaży (BRE Bank S.A.).

Wybrane publikacje

 • Izabela Różańska-Bińczyk, Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego (978-8-3814-2926-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/transfer-dobrych-praktyk-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-z-biznesu-do-jednostek-samorzadu-terytorialnego/
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Marek Matejun, Bożena Matusiak, Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 77-91, http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/012_I_05.pdf
 • Marek Matejun, Bożena Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk, Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 61-76, http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/012_I_04.pdf
 • Bożena Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3803-0374-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 111-124, 011_II_02.pdf (sgh.waw.pl)
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” (1734-087X), 2019, nr 1 (51).
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Coaching – metoda rozwoju kompetencji menedżerów publicznych. Studium przypadku, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 511, https://www.dbc.wroc.pl/Content/45583/Rozanska-Binczyk_Coaching_Metoda_Rozwoju_Kompetencji_Menedzerow_2018.pdf
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Jakub Mielczarek, Łódzkie Service Jam, czyli pobudzanie innowacyjności poprzez dzielenie się wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2018, nr 6 (819).
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Menedżer publiczny i jego rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „e-mentor” (1731-6758), 2017, nr 4 (71); http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/71/id/1314
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Effective Evaluation Interview – examples of good practice in the selected Local Government Units, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Żilinie, Szczecin 2016, ss. 210 -219.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Anna Krasnova, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Anna Krasnova, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2017, nr. 48/2, s. 185-195, https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/364/article/8029/
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim – analiza wybranych inicjatyw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr. 2 część 2, ss. 113-139.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, ss. 794-803.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Przykład dobrych praktyk oceniania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr. 429, ss. 186-196, https://www.dbc.wroc.pl/Content/34155/Rozanska-Binczyk_Przyklad_Dobrych_Praktyk_Oceniania_Pracownikow_2016.pdf
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1/XVI), ss. 287-299, Społeczna Akademia Nauk, 2015, ss. 287-299.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja dobrych praktyk biznesowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, ss. 219-229, https://core.ac.uk/download/pdf/53097155.pdf
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Kierunki zmian w obszarze pozyskiwania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Uniwersytet Łódzki, 2015, ss. 200-214.
 • Izabela Różańska-Bińczyk i inni, Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (57), ss. 77-93, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (350), ss. 336-347, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację pracowników na przykładzie firm międzynarodowych, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Anna Adamik, Michał Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ss. 138-149.

Podsumowanie

Jestem pracownikiem naukowym i zależy mi na nam kształtowaniu postaw studentów, współpracowników, przedstawicieli biznesu i organizacji publicznych z którymi współpracuję, i oczywiście moich bliskich. Jestem też mamą i czuję się odpowiedzialna, jak świat będzie wyglądał dla przyszłych pokoleń. Chcę zacząć od siebie, by pokazać, że codziennymi decyzjami i zachowaniami można mieć realny wpływ na nasze środowisko, poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a zmiany te wcale nie muszą wiązać się z wyrzeczeniami, kosztami czy pogorszeniem jakości życia.

Naukowo obecnie zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju i GHRM (zielonego zarządzania zasobami ludzkimi). Miałabym życzenie, aby przekonać do wdrożenia dobrych praktyk GHRM większość przedstawicieli organizacji biznesowych i publicznych, i jestem pewna, że  pierwszym krokiem do realizacji tego życzenia jest praca z zaangażowanym zespołem o podobnych przekonaniach, dlatego pracuję z międzykatedralnym zespółem naukowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: prof. Bożena Ewa Matusiak (Katedra Informatyki) i prof. Marek Matejun (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej) i ja. Wspólnie obecnie pracujemy nad międzynarodowym projektem, który zajmuje się kompleksowymi badaniami w zakresie praktyk GHRM we współczesnych przedsiębiorstwach.