Zawody HR

ANALITYK PRACY

Podstawowe informacje: Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Zadania i charakter pracy: Zadaniem analityka pracy jest badanie i opisywanie relacji [...]

ASYSTENT EURES

Podstawowe informacje: Asystent EURES to pracownik publicznych służb zatrudnienia lub innych organizacji partnerskich w ramach sieci EURES (międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy), funkcjonującej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru [...]

BROKER EDUKACYJNY

Podstawowe informacje: Broker edukacyjny pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym. Wyszukuje i selekcjonuje oferty szkoleniowe, diagnozuje potrzeby i doradza klientom, planuje ścieżki kariery współpracując z doradcą zawodowym. Zadania i charakter pracy: Broker [...]

DORADCA EURES

Podstawowe informacje: Doradca EURES to pracownik publicznych służb zatrudnienia lub innych organizacji partnerskich w ramach sieci EURES (międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy) funkcjonującej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru [...]

DORADCA PERSONALNY

Podstawowe informacje: Doradca personalny jest odpowiedzialny za właściwy dobór kadry pracowniczej – dla firmy, w której jest zatrudniony lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów. Zadania i charakter pracy: Zadaniem doradcy personalnego jest analiza [...]

DORADCA ZAWODOWY

Podstawowe informacje: Doradca zawodowy jest pracownikiem publicznych służb zatrudnienia. Praca doradcy zawodowego polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów. [...]

DYREKTOR DO SPRAW PERSONALNYCH

Podstawowe informacje: Dyrektor do spraw personalnych nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zasobami ludzkimi w organizacji; tworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje przestrzeganie i prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; [...]

KIEROWNIK DZIAŁU KADROWO-PŁACOWEGO

Podstawowe informacje: Kierownik działu kadrowo-płacowego zajmuje się organizacją pracy działu kadrowo-płacowego, zarządzaniem wynagrodzeniami, współpracą z zarządem organizacji i kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi. Zadania i charakter pracy: Kierownik [...]

KIEROWNIK DZIAŁU SZKOLEŃ

Podstawowe informacje: Kierownik działu szkoleń odpowiada za opracowanie strategii szkoleniowej organizacji oraz organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników; opracowuje plan szkoleń i budżet szkoleniowy w firmie; nadzoruje zamawianie i wykonanie umów [...]

KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zzl zarządza i koordynuje pracą firmy: kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów, tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów na świadczone usługi z [...]