Studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nie traktujcie studiów jako obowiązku, lecz jako godną pozazdroszczenia okazję poznania wyzwalającej mocy piękna w dziedzinie ducha (…).
/A. Einstein/

Człowiek winien studiować tylko to, do czego pcha go jego wewnętrzne pragnienie.
/P. Eckermann/

Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. Będziemy wspólnie uczyć się:

  • jak pozyskiwać kandydatów do pracy,
  • w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,
  • jak wynagradzać i motywować pracowników, jak ich oceniać i zachęcać do rozwoju,
  • jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,
  • jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
  • jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Zaproponujemy Wam rozmaite formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, odgrywanie ról, analizę przypadków, giełdy pomysłów, dyskusje i debaty. Mamy nadzieję na wspólną pracę w Studenckim Kole Naukowym Personalni, Wasz udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry, współpracę przy pisaniu artykułów naukowych i ich publikowaniu. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje różnych form aktywności, które pomagają nam rozwijać się, dostarczają niezapomnianych wrażeń i dają wiele satysfakcji.

Po trzech latach nauki będziecie przygotowani do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Ich opis zamieściliśmy w zakładce Kariera HR. Zapraszamy do przeczytania. Gwarantujemy Wam atmosferę sprzyjającą rozwojowi, życzliwość i humor. Zawsze, niezależnie od nastroju czy pogody, możecie liczyć na Nasze wsparcie. To, w jaki sposób skorzystacie z Naszych propozycji, oraz jak wykorzystacie zdobyte: wiedzę i umiejętności, zależy wyłącznie od Was.