Oferta dla szkół

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli:

 • chcecie nas poznać i dowiedzieć się, czym się interesujemy
 • macie ochotę wspólnie z nami pouczyć się
 • zamierzacie się przygotować do wyboru przyszłego kierunku kształcenia

mamy dla Was propozycję wyjątkowych lekcji.

Uniwersytet Zawsze Otwarty (UZO)
 1. Baw się i ucz!
  Można się uczyć tak i siak,
  Siedząc i leżąc na wznak,
  Czytając, pisząc, grając,
  Dobrze się bawiąc!

  Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć dowiecie się:
  – czym jest edutainment;
  – jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów;
  – jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji;
  – znaczeniu odpoczynku podczas nauki;
  – sposobach utrwalania zdobytej wiedzy;
  – jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.
 2. Matura – co dalej? Rozważ – nie szalej!
  Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
  Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
  Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
  Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.

  Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu dowiecie się:
  – co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej;
  – na czym polega zarządzanie własną karierą;
  – jakie techniki ułatwiają podejmowanie decyzji;
  – jakie kompetencje są ważne na współczesnym rynku pracy.
 3. Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…
  W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi,
  O tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi.
  Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym,
  Współczesnym i „przyszłościowym”.
  Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy,
  Co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy.
  Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy
  Ina pewno razem się nie znudzimy.W trakcie zajęć dowiecie się:- co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom;
  – co to są umiejętności społeczne oraz inteligencja intrapersonalna;
  – że warto stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).
 4. Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół
  Dobry zespół stworzyć – sztuka,
  jednak przyda się nauka,
  Jak budować, integrować
  i jak się komunikować?
  Jak problemy rozwiązywać,
  by z zespołem móc wygrywać.Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Podczas warsztatu poznacie:
  – techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu;
  – role członków w zespole.
 5. Nie taki stres straszny, jak go malują – techniki radzenia sobie ze stresem
  Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
  My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!

  Spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej z nich dowiecie się:
  – czym jest stres i dlaczego go doświadczamy;
  – jakie są motywacyjne aspekty stresu.Druga część spotkania realizowana jest w formie warsztatowej. W trakcie jej trwania poznacie:
  – różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia;
  – działania, jakie mogą być podejmowane w zakresie profilaktyki stresu.
Lekcje wyjazdowe – prowadzone w Waszych szkołach
 1. Pracownik przyszłości – człowiek czy komputer
  – Postęp technologii oraz digitalizacja obszarów społeczeństwa
  – Czy za 20-30-50 lat pracownikiem będzie człowiek czy komputer?
  – Gdzie jest miejsce człowieka w pracy przyszłości?
 2. Jestem lepszym kandydatem
  – Od czego zacząć? (Źródła pozyskiwania informacji o pracodawcach i ofertach pracy)
  – Warsztat umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych
  – Rozmowa kwalifikacyjna: zostań mistrzem pierwszego wrażenia
  – Merytoryczne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
  – Dress code i mowa ciała kluczem do pierwszego wrażenia
  – Podstawy etyki biznesu
 3. Rekrutacja bez tajemnic
  – Niekonwencjonalne sposoby rekrutacji (przedstawienie uczniom współczesnych możliwości poszukiwania pracy)
  – Nowoczesne formy CV i listów motywacyjnych (zaprezentowanie najbardziej kreatywnych i trafnych ofert pracy, które odniosły sukces na rynku pracy)
  – Budowanie własnego wizerunku online – serwisy społecznościowe: szansa czy zagrożenie (facebook.com; instagram.com; twitter.com; pinterest.com), serwisy branżowe jako wirtualne miejsce spotkania z pracodawcą (możliwości portali branżowych i specjalistycznych: linkedin.com; goldenline.pl; pracuj.pl)
 4. Autoprezentacja bez tajemnic
  – Czym jest autoprezentacja i dlaczego jest tak ważna
  – Elementy autoprezentacji
  – Komunikacja werbalna (tembr głosu, intonacja, tempo wypowiedzi, odpowiednie słownictwo)
  – Komunikacja niewerbalna (mowa ciała: gesty, postawa, wzrok; komunikatory niewerbalne, wykorzystanie przestrzeni)
  – Kreowanie własnego wizerunku
 5. Kim jestem? Analiza własnej osobowości pod względem wyboru przyszłego zawodu
  – Wartość samoanalizy w procesie wyboru ścieżki kariery
  – Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  – Analiza personalna SWOT, Portfolio personalne (przedstawienie uczniom metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy własnej osobowości)
  – Zarządzanie stresem (sposoby i metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych, techniki relaksacyjne)
  – Testy kompetencyjne i testy predyspozycji zawodowych a rynek pracy (waga testów w procesie rekrutacji, przeprowadzenie z uczniami testu określającego typ osobowości i omówienie wyników względem wyboru zawodu i kierunku studiów)
 6. Znokautuj mobbing
  – Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w pracy i szkole
  – Złość, agresja, przemoc – rozróżnienie pojęć
  – Mobbing jako specyficzna forma przemocy
  – Konsekwencje mobbingu. Sposoby zapobiegania
 7. Czas decyzji
  – Proces podejmowania decyzji (w tym edukacyjnych i zawodowych)
  – Czynniki utrudniające i ułatwiające podejmowanie decyzji
 8. Konflikt na warsztacie
  – Pojęcie konfliktu i jego rodzaje
  – Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów
  – Metody rozwiązywania konfliktów

Zapraszamy Waszych nauczycieli do zgłoszenia udziału klas w programie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Drzwi do kariery”. W ramach projektu oferujemy lekcje wyjazdowe, które prowadzimy w Waszych szkołach w dogodnym dla obu stron terminie. Czas trwania warsztatów dostosujemy do Waszych potrzeb i możliwości.

Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 1. „Pytaj, kombinuj, przekształcaj”- trening kreatywności (2-4h akademickie)
  Dzięki świadomemu wykorzystaniu naszej kreatywności jesteśmy w stanie sprawniej myśleć, improwizować, radzić sobie w sytuacjach zmiany. Trening kreatywności jest ciekawą i atrakcyjną metodą rozwoju osobistego i zawodowego.W części praktycznej każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić się w ćwiczeniach rozwijających czynniki myślenia twórczego: myślenie pytajne, spostrzegawczość, wyobraźnię twórczą, płynność, giętkość, oryginalność myślenia czy elaborację. Prowadzący zaprezentuje system ćwiczeń, których celem będzie stymulowanie ogólnych dyspozycji do twórczego rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  Warsztaty „Pytaj, kombinuj, przekształcaj” to twórcze spotkanie w atmosferze kształcącej zabawy.
 2. „Pasja na ścieżce zawodowej” (2-4h akademickie)
  Celem warsztatu jest sprowokowanie uczniów do refleksji nad własnym potencjałem i możliwościami rozwijania go.Warsztat pomoże uczniom określić ich mocne strony na start ścieżki zawodowej oraz zbudować strategię kształtowania kariery w oparciu o własne zainteresowania, pasje, zdolności, uzdolnienia i talenty.

Na warsztaty zapraszamy Was do nas, czyli na Wydział Zarządzania UŁ. Warunkiem przeprowadzenia warsztatu jest zgłoszenie się do udziału co najmniej 8 osób.

Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pamiętamy również o Was. Proponujemy udział w następujących warsztatach:

 1. Rodowici cyfrowcy w szkole – technologie przyszłości jako pomost między nauczycielem a uczniem (4h akademickie)
  Od kilku lat do szkół napływają rodowici cyfrowcy – pokolenie wyjątkowe, bo nie znające świata bez komputerów, internetu i telefonów komórkowych. Czy cyfrowi imigranci mają szanse znaleźć nić porozumienia z rodowitymi cyfrowcami? Celem warsztatu jest prezentacja nowoczesnych technologii, które wspierają kształcenie i szkolenie młodych osób zaliczanych do pokolenia rodowitych cyfrowców.
 2. Głos jako narzędzie pracy (3h akademickie)
  Głos jest ważnym narzędziem pracy w wielu zawodach. Niestety, nieświadoma praca aparatem głosowym prowadzi do zaburzeń i poczucia dyskomfortu związanego z emisją głosu wśród przedstawicieli zawodów, narażonych na nadmierne eksploatowanie go. Celem warsztatu jest wyjaśnienie tajników integrowania czynności oddychania, fonacji i artykulacji w pracy głosem. Poznacie także zasady higieny głosu, które są pomocne w profilaktyce dysfonii zawodowej.

Proponowane przez nas warsztaty mogą być przeprowadzone na Wydziale Zarządzania UŁ jak i w Waszej szkole. Warunkiem przeprowadzenia warsztatu jest zgłoszenie się do udziału co najmniej 8 nauczycieli.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Gwarantujemy ciekawe i niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć, sympatyczna atmosferę i niezapomniane wrażenia.

Jeśli jesteście zainteresowani lub macie pytania, zadzwońcie do nas lub napiszcie:
Koordynator wydarzeń:
mgr Marta Górecka,
Dział Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier,
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl, tel. 42 635 53 68