Kontakt

Kierownik Katedry:

dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
pokój: 342
tel. 42 635 53 99
e-mail: joanna.cewinska@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry:

mgr Katarzyna Kasicka

pokój: 337
tel. 42 635 52 34
e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl
godziny przyjęć >>