Dr Zdzisław Chmal

Stanowisko:

Starszy Wykładowca

Telefon:

42 635 53 75

Brak cytatów, lecz podaję własną myśl: mimo niełatwych doświadczeń, nieustająco skłonny do naukowych żartów.

O mnie

Optymista ze mnie, nie miewam złych humorów w pracy, która nie jest moją pasją, bo mam szewską pasję – szyję buty na zlecenie. Mam też inne zainteresowania: czytam książki naukowe, żeby choć trochę usprawiedliwić się przed sobą, że ich nie piszę. Wychodzi mi to nawet na zdrowie, nie czuję się winny, szczególnie wtedy, gdy czytam coś dobrego.

Droga zawodowa

 • 2002 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi; st. Wykładowca;
 • 1989-2001 – UŁ, Wydział Ek.-Soc./Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania; adiunkt;
 • 1989 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk);
 • 1982-1989 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Zarządzania; asystent;
 • 1980 – UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: Socjologia, uzyskanie tytułu magistra;
 • 1979 – UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: Organizacja i Zarządzanie, uzyskanie tytułu magistra.

Zainteresowania badawcze

 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

 • 2005-2007 „Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi” – projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 2 HO2D 044 25; wykonawca

Wybrane publikacje

 • Z. Chmal, Obywatelka kultura – delegatka mas disco polo, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrucken 2016
 • Z. Chmal, Metafora w zarządzaniu różnorodnością – Fausta, kobieta prze do przodu i ma rację, [w] Oblicza różnorodności w miejscu pracy, red. J Cewińska, P. Mizera-Pęczek, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017.
 • Z. Chmal, Panoptikum naukowe; co znaczy to, czy wiesz? [w] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t.5, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013;
 • Z. Chmal, Kibole – reprezentacja narodu z poczuciem niższości a patologia sprawowania władzy nad zasobami ludzkimi, [w] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t.4. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011;
 • Z. Chmal, Żal po utracie władzy jako motyw zmiany przekonań, akt woli i charakteru ex-rządzących; [w] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t.3, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010;
 • Z. Chmal, Historyczne przesłanki patologicznego sprawowania władzy w Polsce, [w] Z. Janowska, (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t.2, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008;
 • Z. Chmal, Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych, [w] Z. Janowska i in. (red.) Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.

Podsumowanie

Staram się i robię, co mogę, by nie zwiędnąć umysłowo a nawet rozwinąć się naukowo: czytam, trochę piszę, uczestniczę w dyskusjach umożliwiających konfrontację różnych poglądów. Choć zdaję sobie sprawę ze swych ograniczeń, jestem jeszcze dobrej myśli o własnej kondycji psychofizycznej, bowiem praca w młodym zespole pozwala mi ją umacniać.