Dr Wojciech Ulrych

Stanowisko:

Adiunkt

Telefon:

42 635 53 75

„Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi.” Goethe Johann W.

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.” Einstein Albert

O mnie

„Niezłomność człowieka polega na tym, że potrafi poświęcić sprawy ważne dla spraw ważniejszych” Coelho Paulo

Jestem uśmiechniętym introwertykiem i cenię w sobie tę cechę. Jednak w relacjach z innymi bywam ekstrawertykiem – lubię pracować z ludźmi. Moim naturalnym środowiskiem pracy i wypoczynku jest zacisze domowej biblioteki lub wydziałowego pokoju. Podporą dla mnie jest kochająca rodzina – żona Beata (matematyk) i mały Franek („kotek psotek”). Czytam książki o różnorodnej tematyce. Dla własnej przyjemności gram na pianinie i gitarze elektrycznej. Nie stronię od dobrego filmu, szczególnie dokumentalnego. Lubię jesień w górach i długie wycieczki rowerowe.

Droga zawodowa

 • 2010.10.01 – UŁ, Wydział Zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • 2006 – 2009 – Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rekreacji
 • 2006 – 2008 – OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, Dziekan Filii w Łodzi
 • 2006 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (na podstawie rozprawy Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń na przykładzie wybranych przedsiębiorstw regionu łódzkiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej)
 • 2002 – referent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (obsługa sekretariatu)
 • 1999 – UŁ Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, uzyskanie tytułu magistra
 • 1995-1999 – własna działalność gospodarcza

Zainteresowania badawcze

 • lean management
 • zintegrowane zarządzanie
 • zarządzanie efektywnością pracownika i zespołu
 • zarządzanie w chmurze
 • systemy wynagradzania

Aktywność zawodowa

 • od 2015 r. – wydziałowy kierunkowy opiekun praktyk zawodowych
 • 2013 r. – sekretarz konferencji organizowanej przez Katedrę ZZL
 • 2013-14 – prowadzenie zajęć dla licealistów (zajęcia z Klasa Patronacką)
 • od 2010 r. – prowadzenie zajęć i prac dyplomowych w języku angielskim
 • 2005-2007 – wykonawca projektu „Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 2 HO2D 044 25;
 • 2013 i 2015 – wykłady za granicą w ramach programu ERASMUS – Hiszpania, Walencja

Wybrane publikacje

 • Wojciech Ulrych, Praktyki zarządzania efektywnością pracy rodzica, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 77-94
 • Wojciech Ulrych, Autonomia pracy w świetle zarządzania efektywnością pracownika, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, s. 990-998
 • Wojciech Ulrych, Determinanty zarządzania efektywnością pracy w wybranych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”, 2016, vol. 4, nr. 8, s. 133-147
 • Wojciech Ulrych, Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016
 • Wojciech Ulrych, System informacji personalnej w świetle koncepcji Performance Management, w: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. Bogusz Mikuła, Katedra Zachowań Organizacyjnych UE, 2015, ss. 29-35
 • Wojciech Ulrych, Marzena Syper-Jędrzejak, Zarządzanie w chmurze – praca w środowisku CWE, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (10), Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle „ORGMASZ”, 2015
 • Wojciech Ulrych, Zarządzanie efektywnością pracownika – perspektywa strategiczna, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (4), ss. 121-133, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
 • Wojciech Ulrych, The constraints and problems in team performance management, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (9), ss. 95-108, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
 • Wojciech Ulrych, Employee Performance Management as Integrated Approach for Polish Human Resources Management, w: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (4), ss. 9-24, Szkoła Główna Handlowa, 2011
 • Wojciech Ulrych, Standardy jako odpowiedź na dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, red. Zdzisława Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, ss. 70-91

Podsumowanie

Z moich zainteresowań badawczych i publikacji wynika, że w świecie zarządzania poszukuję zintegrowanego, całościowego i globalnego rozumienia spraw będących przedmiotem moich rozważań. Uważam, że aktywne poszukiwanie ludzi, z którymi można wymienić poglądy w zakresie interesujących mnie tematów, jest niezwykle cenną umiejętnością – wzbogaca, motywuje i zmusza do refleksji.