Mgr Paweł Łuczak

Stanowisko:

Asystent

Telefon:

42 635 62 94

„Kto się boi zrobić błąd, ten nigdy nie będzie robić historii.” Andre Malraux

O mnie

Jestem optymistą, który stara się zarażać otoczenie swoim nastawieniem do świata. Praca jest jedną z moich największych pasji. W wolnych chwilach czytam książki (szczególnie polskie kryminały). Z ogromną radością podróżuję również po Polsce poznając sekrety jakie kryją poszczególne jej rejony oraz gotuję. Jestem ogromnym amatorem kuchni japońskiej.

Droga zawodowa

 • od 2015 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, asystent naukowo-dydaktyczny;
 • od 2013 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie;
 • od 2013 – freelancer: trener, konsultant, twórca szkoleń e-learningowych (współpraca m. in z HRP, Pro Business Solutions, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych);
 • 2015 – UMCS, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, studia podyplomowe;
 • 2013-2014 – Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, młodszy specjalista ds. edukacji;
 • 2013 – FPL, specjalista ds. projektów szkoleniowych;
 • 2010-2013 – FPL, młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych;
 • 2013 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskanie tytułu magistra;
 • 2011 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskanie tytułu licencjata;
 • 2008-2009 – UŁ, Biuro Karier Zawodowych, referent.

Zainteresowania badawcze

 • Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju zasobów ludzkich
 • Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

 • 2015-2016 – Program Wydziału Zarzadzania UŁ „Drzwi do kariery”, trener-wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • 2014-2015 Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS; stanowisko coach;
 • 2012-2013 – Projekt badawczy „Nowoczesny handlowiec na rynku pracy województwa łódzkiego” realizowany przez FPL sp. z o. o., współfinansowany ze środków EFS;
 • 2010 – 2011 – e-learning institute – przygotowanie strategii marketing i pr.;
 • 2014-2014 – Projekt „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” realizowany przez Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych, współfinansowany ze środków EFS;
 • 2013-2014 – Projekt „PWP AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” realizowany przez Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych, współfinansowany ze środków EFS;
 • 2010-2013 – FundacJA POMAGAM, wolontariusz;
 • 2010-2011 – Erasmus Student Network UŁ – członek zarządu ds. finansowych (II kadencje), reprezentacja UŁ podczas National Platform oraz Central European Platform.

Wybrane publikacje

 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1/XVI), ss. 287-299, Społeczna Akademia Nauk, 2015;
 • Paweł Łuczak, Internet jako miejsce szkolenia pracowników [w:] Marcin Kuczera, Krzysztof Piech [red.] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, wyd. Creativetime, Kraków 2015, s. 558-562, ISBN: 978-8-3630-5851-7;
 • Paweł Łuczak, Rozwój zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego [w:] Katarzyna Wojtaszczyk, Beata Banachowicz, Małgorzata Żak-Skwierczyńska [red.] Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, wyd. Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 125-137, ISBN: 978-8-3943-0581-9;
 • Paweł Łuczak, Wiek uczących się jako determinanta stosowanych technik szkolenia, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2014, XV, s. 113-122, ISSN 1897-7480;
 • Paweł Łuczak, We-learning jako odpowiedź na oczekiwania pokolenia digital natives związane z realizacją szkoleń [w:] Marcin Kuczera [red.] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Tom: Nauki ekonomiczne i społeczne, wyd. Creativetimes, Kraków 2014, s. 145-151, ISBN: 978-83-63058-38-8;
 • Paweł Łuczak, Nowoczesne techniki rozwoju kompetencji pracowniczych jako odpowiedź na potrzeby pracowników pokolenia Y, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, XI, s. 179-188, ISSN 1897-7480;
 • Paweł Łuczak, Maciej Malarski, Rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Zmiany w programach nauczania., FPL, Łódź 2013, ISBN 978-83-64318-06-1;
 • Paweł Łuczak, Uczestnicy procesu szkolenia źródłem barier utrudniających wykorzystanie e-learningu, „Dokonania młodych naukowców: Ekonomia i zarządzanie”, 2014,(1), s. 534-539, ISSN 2300-4436.

Podsumowanie

Kocham zadawać pytania. Głęboko wierzę, że każde zadane pytanie (nawet jeśli nie możemy uznać go za wybitnie dobre) pozwala nam pójść krok dalej i inaczej spojrzeć na to co nas otacza. Zbiór takich spojrzeń z kolei może być krokiem milowym na drodze do odkrycia czegoś nowego. Przekonanie o słuszności zadawania pytań wywołuje u mnie ogromną chęć do spotykania ludzi, rozmawiania, dyskutowania, poszukiwania innych spojrzeń nawet na to co wydaje się proste i oczywiste. W pracy kieruje się mottem, które wiele lat temu znalazłem w książce dla dzieci „nigdy nie pozwól aby strach przed działaniem wykluczył cię z dalszej gry”.