Mgr Patrycja Mizera-Pęczek

Stanowisko:

Asystent

Telefon:

brak

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać.” Walt Disney

O mnie

Jestem duszą artystyczną. Często rozmyślam, bujam w obłokach, marzę o niebieskich migdałach. Bliska jest mi działalność o charakterze twórczym. Od najmłodszych lat śpiewam (piosenka aktorska, poezja śpiewana, piosenka musicalowa), tańczę (taniec ludowy), gram na gitarze, słucham (muzyka barokowa, muzyka musicalowa).

Staram się pielęgnować moje pasje i zainteresowania, a zdobyte umiejętności wykorzystuję w pracy dydaktycznej. Dotychczasowa aktywność o charakterze artystycznym ukształtowała mój charakter i przełożyła się na pracę zawodową. Kiedy pracuję, lubię ład, porządek i dyscyplinę (choć zdarza mi się realizować codzienne zadania w niekonwencjonalny sposób).

Droga zawodowa

 • Od 1.11.2015 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, asystent naukowo – dydaktyczny
 • Od 2014 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Stacjonarne Studia Doktoranckie w Zakresie Nauk o Zarządzaniu
 • 2014 – 2015 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi, mł. bibliotekarka w Dziale Zbiorów Audiowizualnych
 • 2014 Biogened, Dział Marketingu Dermedic, asystentka Działu
 • 2012 – 2014 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pedagogika spec. Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej, uzyskanie tytułu magistra
 • 2012 – 2014 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Zarządzanie spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, uzyskanie tytułu magistra
 • 2011 – 2014 Praktyki pedagogiczne ciągłe i śródroczne w wymiarze 350 godzin (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łasku, Łaski Dom Kultury, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, Widzewski Dom Kultury w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi)
 • 2009 – 2012 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pedagogika spec. Edukacja przez Sztukę, uzyskanie tytułu licencjata
 • 2008 – 2009 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, śpiewaczka-tancerka

Zainteresowania badawcze

 • Rozwój i szkolenie pracowników
 • Zarządzanie twórczością pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kulturze

Aktywność zawodowa

 • 2016 Projekt Klasy Patronackiej – prowadzenie lekcji „Metody twórcze w komunikacji werbalnej i niewerbalnej” w klasie patronackiej na Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2015 – 2016 Akademia Młodego Ekonomisty – prowadzenie wykładów dla rodziców gimnazjalistów biorących udział w projekcie AME na Wydziale Zarządzania UŁ (tematyka wykładów: „Rodzic i nauczyciel – partnerzy procesu edukacji”, „W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?”)
 • 2015 Drzwi do Kariery – prowadzenie zajęć z obszaru doradztwa zawodowego dla licealistów (lekcje pt. „Jestem lepszym kandydatem”, „Autoprezentacja bez tajemnic”, „Praca zespołowa a sukces zawodowy”)
 • 2015 Światowy Zjazd Absolwentów, 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego – przeprowadzenie warsztatów „Pytaj, kombinuj, przekształcaj” dla absolwentów Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2015 Uniwersytet Zawsze Otwarty – prowadzenie treningu kreatywności dla licealistów odwiedzających Wydział Zarządzania UŁ
 • 2015 Piknik Wiedzy i Nauki UŁ – przeprowadzenie warsztatu „Pytaj, kombinuj, przekształcaj” dla licealistów
 • Od 2015 współopiekun SKN Personalni

Wybrane publikacje

 • Patrycja Mizera-Pęczek, Wybrane stymulatory aktywności twórczej pracowników działu marketingu w firmie farmaceutycznej, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (XVIII), s. 43-53, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015,
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Paulina Karolczak, Małgorzata Kotlińska, Filip Maszewski, Beata Sadowska, Kreowanie wizerunku pracodawcy z wyboru (employer of choice) przez Leroy Merlin, w: Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, red. Wojciech Grzegorczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 99-106.
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Wspieranie twórczości jako metoda zatrzymywania talentów w organizacji w: Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, nr 3/2015, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Kompetencje dydaktyczne nauczycieli w zakresie twórczego nauczania i nauczania twórczości w: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech [red.] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, wyd. Creativetime, Kraków 2015.
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Niedostatek metod kształtowania ciekawości poznawczej w procesie szkolenia w: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech [red.] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, wyd. Creativetime, Kraków 2015.