Dr Marzena Syper-Jędrzejak

Stanowisko:

Adiunkt

Telefon:

42 635 62 91

O mnie

Oprócz zawodowych zainteresowań uwielbiam czytać (historia, fantastyka, kryminał), a także spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo lubię podróżować – zwłaszcza na Bałkany oraz wszędzie tam, gdzie jest ciepło.

Droga zawodowa

 • Od 2013 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, stanowisko: adiunkt
 • 2012 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, na podstawie rozprawy: Wpływ zarządzania karierą oraz programów praca-życie na zmniejszenie stresu zawodowego menedżera XXI wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej
 • 2008 – 2013 – Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, stanowisko: asystent
 • 2003-2006 – Weltom S.A; stanowisko: specjalista do spraw klientów kluczowych
 • 2003 – UAM Poznań, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, uzyskanie tytułu magistra

Zainteresowania badawcze

 • rozwój współczesnych karier,
 • psychospołeczne aspekty zarządzania ludźmi,
 • work-life balance

Aktywność zawodowa

 • 2014-2015 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS, stanowisko: coach
 • 2010-2011 – Matki znów aktywne zawodowo – Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS, stanowisko: trener
 • 2007-2008 – Bądźmy samodzielni – Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS i budżetu państwa, stanowisko: psycholog
 • 2007 – Sztuka kierowania – Studia Podyplomowe dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS i budżetu państwa, stanowisko: psycholog
 • 2006-2007 – Sztuka kierowania – Studia Podyplomowe dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS i budżetu państwa, stanowisko: wykładowca
 • UŁ, Wydział Zarządzania, kierunkowy opiekun praktyk studenckich

Wybrane publikacje

 • M Syper-Jędrzejak, W. Ulrych, Zarządzanie w chmurze – jeden z kierunków przyszłości HR, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, 2015, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, s. 39-47
 • M. Syper-Jędrzejak, A. Michałkiewicz, Budowanie zaangażowania pracowników w sytuacji kryzysu, związanego z procesem zmiany w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, Marketing i Rynek, nr 5, 2015, s 386- 399
 • M. Syper-Jędrzejak, Zarządzanie różnorodnością jako istotna kompetencja współczesnego menedżera, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sukces w zarządzaniu kadrami, nr 349, 2014, s. 432-441
 • M. Syper-Jędrzejak, Strategie radzenia sobie ze stresem, Humanizacja Pracy, nr 4/278, Płock 2014, s 147-160
 • M. Syper-Jędrzejak, Dysfunkcje w zakresie awansu kadry kierowniczej łódzkich przedsiębiorstw na wybranych przykładach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 288, s 155-161, 2013
 • M. Syper-Jędrzejak, Narzędzia wspierania równowagi praca-życie – wybrane przykłady z praktyki gospodarczej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1(96) 2014, s 153-164
 • M. Syper-Jędrzejak, Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego, Zarządzanie i Finanse, nr 1/2013, nr 1, s.495-508
 • M. Syper-Jędrzejak, Pracownicy 50+ w społeczeństwie informacyjnym – warunki efektywności i wspomaganie doskonalenia zawodowego, [w], Zeszyty Naukowo–Ekonomiczne, nr 87: Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Tom I, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s 224-234
 • M. Syper-Jędrzejak, I. Bednarska-Wnuk, Cooperation of science with the business as a trend in hiring staff, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 257, 2011, s 219-227
 • M. Syper-Jędrzejak, Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, [w], Edukacja Ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(21) 2011, Wyd. SGH, Warszawa 2011 s 59-71