Dr hab. Małgorzata Striker

Stanowisko:

Adiunkt

Telefon:

42 635 62 93

„Warto istnieć! Żeby poznać świat (…), być czyimś przyjacielem lub po prostu być komuś pomocnym.” Tadeusz Kotarbiński

O mnie

„Ot,
Należeć chciałbym tylko,
Do tych, którzy
Bywa – Nie mają
Nic do powiedzenia
A mimo to – milczą.”
Andrzej Poniedzielski

Poznawanie ludzi to moja pasja. Wolę słuchać niż mówić, obserwować niż być w centrum uwagi. Lubię ciszę, w której można usłyszeć własne myśli i innych ludzi, ale…
„naprawdę jaka jestem nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi” (Jonasz Kofta).

Droga zawodowa

 • od 2006 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi; stanowisko: adiunkt
 • 2006 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, doktorat zakresie nauk o zarządzaniu; tytuł rozprawy: „Delegowanie uprawnień jako metoda zarządzania publicznym szpitalem w Polsce”;
 • 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Podyplomowe Studia w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansowego;
 • 2001 – ZZOZ ZSZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42; stanowisko: asystent Dyrektora ds. rachunkowości zarządczej; opracowanie procedur wprowadzenia rachunkowości zarządczej;
 • od 1995 do 2013: Procommerce sp. z o.o. w Łodzi; członek zarządu – praca w zespole zajmującym się projektowaniem i wdrażaniem w szpitalach i przychodniach systemów rejestracji usług oraz rachunku kosztów świadczeń medycznych;
 • 1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing; studia magisterskie.

Zainteresowania badawcze

 • Controlling personalny i pomiar kapitału ludzkiego
 • Pomiar i zarządzanie absencją pracowniczą
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Kompetencje w zakresie samoedukacji i e-learnigu

Aktywność zawodowa

 • 2015 – „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” – projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkołę Główną Handlową w Warszawie; współfinansowany przez UE ze środków EFS; ekspert
 • 2014-2015 – „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”; projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki; współfinansowany przez UE ze środków EFS; coach – ekspert
 • od 2012 – członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • 2011 – „Twój Biznes – Twoją Szansą” – projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej; współfinansowany przez UE ze środków EFS; wykładowca
 • od 2010 – Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Politechnika Łódzka; wykładowca
 • 2007 – Program Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Lokalnej – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”; doradztwo
 • 2006-2007 – „Sztuka kierowania – Studia Podyplomowe dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy”; projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki; współfinansowany przez UE ze środków EFS i budżetu państwa; wykładowca
 • 2006-2007 – „Bądź lepsza na starcie” – projekt realizowany przez Międzynarodową Fundację Kobiet; współfinansowany przez UE ze środków EFS; wykładowca
 • 2006 – „ABC Przedsiębiorczości” – projekt realizowany przez Międzynarodową Fundację Kobiet; współfinansowany przez UE ze środków EFS; wykładowca

Wybrane publikacje

 • M. Striker, Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (1), s. 109-123, 2015
 • M. Striker, Cultural Determinants of Absenteeism and Presenteeism in a Multinational Environmment, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr 6, s. 103-115, 2014
 • K. Wojtaszczyk, M. Striker, Potrzeba uczestnictwa uczelni wyższej w kreowaniu umiejętności samokształcenia, w: e-mentor (3), s. 53-60, SGH, 2014,
 • M. Striker, Applying Praxeological Analysis of Activities in the Assessment of Management Performance in Health Care, w: International Journal of Contemporary Management Vol 13 (1), ss. 137-149, 2014,
 • M. Striker, The consequences of enhanced management in healthcare , [w:] Within and Beyond Boundaries of Management , red. Z. Dworzecki, M.Jarosiński, Warsaw School of Economics Press, s. 227-236, 2014
 • M. Striker, Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (5), s. 143-150, 2013
 • M. Striker, Pomiar i analiza absencji pracowniczej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty nr 3(29), s. 99-112, 2013,
 • M. Striker, Ordynator czy koordynator? Przekształcenia publicznych szpitali a role i zadania kierownika oddziału, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr2, s. 105-119, 2011,
 • K. Wojtaszczyk, M. Striker, Obawy przed uczeniem się na odległość – opinie łódzkich studentów, e-mentor 4(41), s. 42-47, 2011,
 • M. Striker, Kapitał ludzki w szpitalu, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (38), s. 232-246, 2011,