Mgr Lena Grzesiak

Stanowisko:

Asystent

Telefon:

42 635 53 75

„Wymagajcie od siebie. Choćby i inni od was nie wymagali”. Św. Jan Paweł II

„Dla licznych, na brak czasu skarżących się osób/, mam z doświadczenia wzięty niezawodny sposób/. Do swych zadań racz nowe dołączyć zadanie/, a zobaczysz, że czasu na pewno ci stanie”. T. Kotarbiński

„Uparcie i skrycie/och życie kocham Cię nad życie/(…)/i myślę ech ty życie łez mych winne/nie zamienię cię na inne”. W. Młynarski

O mnie

Lena – imię i nazwa rzeki. W literaturze topos rzeki odzwierciedla nie tylko motyw przemijania, zmienności czy historii. Rzeki niosą wody -są żywe – taka właśnie jestem.
Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli by je podzielić na mniejsze, ale kijem rzeki też nie zawrócę, dlatego jeśli nie mogę zrobić rzeczy wielkich, robię małe rzeczy, ale w wielki sposób. Czasem w przypływie pomysłów się gubię, ale to żaden wstyd przecież. Wstydem jest nie poszukiwać właściwej drogi. Nad wodą spotykam też przeszkody, ale nie mogę bać się dużego kroku, aby je pokonać. A gdy już jestem w wodzie, płynę sama i pod prąd, ponieważ ten, kto płynie sam, dopłynie w miejsca, do których jeszcze nikt nie dotarł. Wystarczy tylko chcieć i z entuzjazmem przystępować do wyzwań. Dlatego staram się wypłynąć na Głębię  – i tak aż po brzegu zawołanie: byle dalej!
Ja wbrew pozorom wody nie lubię – o wiele bardziej wolę rower, góry i śpiew (nie tyle mój, co pewnego duetu). I rachunkowość rzecz jasna 😉

Droga zawodowa

 • Od 2016.10 – UŁ, Wydział Zarządzania, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Od 2015  – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie;
 • 2015.06 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunku finanse i rachunkowość, uzyskanie tytułu magistra,  temat pracy: Analiza i ocena skali występowania zjawiska nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego;
 • 2014.07-2016.09 – ACS Solutions Poland sp. z o.o. – stażysta, póżniej accounting associate;
 • 2013.10- 2014.03. – KBR Consultus – stażysta;
 • 2013.07 – Rektorat UŁ (Dział Finansowy) – praktykant;
 • 2013.06 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: finanse i rachunkowość, uzyskanie tytułu licencjata, temat pracy: Ocena zasadności i użyteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
 • 2013.04 – 2013.06 – Nordea (Zespół Księgowości Własnej) – praktykant;
 • 2012.11 – 2013.03 – Bankowy Fundusz Leasingowy (Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości) – praktykant;
 • 2012.08 – PGE Oddział Elektrownia Bełchatów (Dział Zarządzania Jakością) – praktykant;
 • 2011.11 – 2012.06 – biuro rachunkowe – praktykant.

Zainteresowania badawcze

 • Audyt wewnętrzny i system kontroli wewnętrznej
 • Organizacyjne, kulturowe, społeczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty rachunkowości
 • Nadużycia i patologie w miejscu pracy
 • Koncepcja CSR (corporate social responsibility)
 • Prakseologia
 • Moralność przedsiębiorstw

Aktywność zawodowa

 • 2016.07.12 – Trener-wykładowca szkolenia „Rachunkowość dla każdego” (Młodzi w Łodzi);
 • 2016.04 – I miejsce w konkursie łódzkiego oddziału PTE na prace magisterskie;
 • 2015.09-2016.03  Kurs księgowości II stopnia (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce);
 • 2015.11 –  I miejsce w konkursie „Verba Veritatis” na prace magisterskie;
 • 2015.03- Finalistka konkursu z praktycznej wiedzy o rachunkowości Progress Accounting Competition;
 • 2014 Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac, Centrum Szkolenia Księgowych;
 • Od 2013 Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wybrane publikacje

 • Stawska J., Grzesiak L., Challenges for policy mix in the context of the financial crisis. The case of Poland, “Journal of Finance and Financial Law” nr 4/2014, Lodz 2014, s. 137-150;
 • Skoczylas-Tworek A., Grzesiak L., Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 74 (130), SKwP, Warszawa 2013, s. 25-43;
 • Kabalski P., Grzesiak L., Audyt wewnętrzny w świetle wybranych teorii,  „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 87/143, 2016, s. 19-28;
  Grzesiak L., Opinia i raport biegłego rewidenta jako narzędzie zarządcze, [w:] red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, „Nauka i biznes czyli dwa przenikające się światy”, Słupsk 2015, s. 58-65;
 • Grzesiak L., „Compliance nieodzownym elementem nowoczesnego przedsiębiorstwa”, magazyn studencki „Forward”, nr 14, s. 8-9,
  http://issuu.com/forward.mag/docs/forward_no_14;
 • Grzesiak L., „Biegły rewident zawodem zaufania publicznego”, magazyn studencki „Forward”,  nr 12, s. 34-36,
  http://issuu.com/forward.mag/docs/forward_no_12;
 • Grzesiak L.,  Dmuchanie w gwizdek czyli rzecz o whistleblowingu”, magazyn studencki „Forward”, nr 13, s. 8-10,
  http://issuu.com/forward.mag/docs/forward_no_13;
 • Grzesiak L.,  „Anomia pracownicza czyli oszukiwanie pracodawcy”, magazyn studencki „Forward”, nr 15, s. 39-41,
  http://issuu.com/forward.mag/docs/forward_no_15.

Podsumowanie

„Nauko! Nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata”. A. Mickiewicz