Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny

Telefon:

42 635 62 94

O mnie

Nie lubię cytatów i złotych myśli. Ani poezji. Ani jazdy tyłem samochodem.

Jest jednak parę rzeczy, które lubię. Nawet bardzo. Jedną z nich są kryminały Joanny Chmielewskiej oraz Agathy Christie. Po prostu uwielbiam „Wszystko czerwone” oraz „Śmierć na Nilu”. Choć nie za bardzo umiem śpiewać, to od czasu do czasu muszę coś zanucić: jakiś kawałek Toto, The Police albo „Moves like Jagger”.

Moje studia (magisterskie i doktoranckie) oraz praca zawodowa to Uniwersytet Łódzki. Co ważniejsze jednak – mam tu też wielu przyjaciół, bez których nie umiem i nie chcę żyć.

Droga zawodowa

 • 2015-obecnie; kierownik kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na studiach I stopnia (WZ UŁ)
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – zarządzania zasobami ludzkimi; tytuł rozprawy: „Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar”
 • 2012-obecnie; członkini „Zespołu Młodych” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 • 2010; ukończony kurs z zakresu metod i technik zdalnego nauczania; Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ
 • Doświadczenie zagraniczne: Niemcy – Karlsruhe 2014 (Erasmus); Portugalia – Porto 2009 (Erasmus)
 • 2001 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; tytuł pracy: „Szkolenia pracownicze jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w polskiej gospodarce”
 • 1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i marketing; magister

Zainteresowania badawcze

 • Rozwój zasobów ludzkich organizacji
 • Zarządzanie marką pracodawcy
 • Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

2017: „Projekt STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; wykonawca

2014: „Pl: Dialog Generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; zewnętrzny ewaluator projektu

2013-2015: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; koordynator zadaniowy; zadanie 1 „Modernizacja procesów i technik zzl w JST”

2014: „Dialog generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; ewaluator zewnętrzny

2014: „Nauka drogą do biznesu – program stypendialny dla doktorantów z woj. łódzkiego”; ekspert oceniający kandydatów oraz projekty

2012: „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach realizacji zadania 3 „Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania – diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, opracowanie raportu cząstkowego z badań jakościowych pt. „Działania instytucji szkoleniowych w zakresie aktywizacji zatrudnienia osób 45+”; ekspert

2012: „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”; zadanie 3 „Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania – diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”; współautor raportu z badań

2012: „Pl – Portal video4edu jako innowacyjne rozwiązanie wspierające nawiązywanie współpracy sektora biznesu i nauki”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; recenzent

2011-2012: „Pomiar siły marki pracodawców działających na polskim rynku pracy” (grant habilitacyjny) – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; zarejestrowany pod numerem N N115 401040; kierownik projektu

2007: „Sztuka kierowania – studia podyplomowe dla pracowników Instytucji Rynku Pracy” – projekt finansowany z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego; z-ca koordynatora projektu

2005-2007: „Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi” – finansowany przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 2 HO2D 044 25; wykonawca

2000-2001: „Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej” – projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; zarejestrowany pod numerem 1 HO2D 008 15; wykonawca

Wybrane publikacje

 • K. Wojtaszczyk, J. Wiktorowicz (red.), Ty też możesz pomóc. Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu z zakresu utrzymania aktywności zawodowej, Wyd. UŁ, Łódź 2017 (e-ISBN 978-83-8088-596-7)
 • K. Wojtaszczyk, P. Mizera-Pęczek, Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury, Wyd. SIZ, Łódź 2016
 • K. Wojtaszczyk, Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2016
 • K. Wojtaszczyk, The Idea and Instruments for Building a Positive Candidate Experience [w:] WEI International Academic Conference Proceedings, Rzym 2016
 • K. Wojtaszczyk, Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi warunkiem rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, wysłane do Redakcji „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” nr 6/2015, s. 273-285
 • K. Wojtaszczyk, Samokształcenie w mediach społecznościowych narzędziem rozwoju zasobów ludzkich organizacji, w: M. Makowiec [red.], Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 45-51
 • M. Striker, K. Wojtaszczyk, Potrzeba uczestnictwa uczelni wyższej w kreowaniu umiejętności samokształcenia, „e-mentor” nr 3/2014, s. 53-60
 • K. Wojtaszczyk, Googliness jako przykład kultury proefektywnościowej, w: A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka [red.], Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 149-159
 • K. Wojtaszczyk, Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „e-mentor” nr 2/2013, s. 22-28
 • K. Wojtaszczyk, Employer branding czyli zarządzanie marka pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2012