Mgr Izabela Różańska-Bińczyk

Stanowisko:

Asystent

Telefon:

brak

„Marz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych.” Jules Rénard

 

O mnie

Po zdobyciu doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą, pracy w małych firmach i międzynarodowych korporacjach, mam poczucie, że aktualnie wykonuję taką pracę, która przynosi mi najwięcej zadowolenia i satysfakcji. Cenię sobie współpracę z ludźmi, którzy najbardziej mnie interesują i od których mogę się wiele nauczyć. Praca naukowa pozwala mi na realizację moich zainteresowań, przełamywanie własnych barier, na doskonalenie moich umiejętności i ciągłe poszerzanie wiedzy.

Czas wolny najbardziej lubię spędzać aktywnie – gram w siatkówkę, jeżdżę na nartach, a od niedawna staram się zgłębić tajniki jogi. Często wracam do klasyki literatury (moja ulubiona książka to „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa), ale zaczytuję się też w dobrych beletryzowanych biografiach (polecam „Księżyc jest balonem” D. Nivena oraz „Śmierć pięknych saren” O. Pavela) i nieprzeciętnych reportażach (polecam „Gottland” M. Szczygieła oraz reportaże J. Hugo-Badera). Interesuję się kinem niezależnym, ale cenię też klasykę filmu (film absolutnie niezwykły to według mnie „Łowca jeleni” reż. M. Cisino, film do którego często wracam „Zapach kobiety” reż. M. Brest).

Niezmiennie od lat bawi mnie poczucie humoru redaktora Wojciecha Manna.

Droga zawodowa

 • X 2013 – nadal – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, asystent naukowy
 • 2008 – 2013 – prowadziłam ćwiczenia jako praktyk na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 • W latach 2003 – 2013 – pracowałam w branży finansowej na stanowiskach:
  – specjalista ds. analiz finansowych, Departament Bankowości Hipotecznej – Nordea Bank Polska S.A. (Centrala Banku),
  – księgowa, Zespół Księgowości Wypłat – Getin Noble Bank S.A. (Centrala Banku)
  – referent ds. bankowych –BRE Bank S.A., WBE – mBank, Departament Obsługi Klienta
 • W latach 2009 – 2011 – pracowałam w Irlandii na stanowiskach:
  – asystentka -Toureena Consulting & Engineering INC
  – praktyki zawodowe – Connection Coaching. Business, Executive & Life Coaching 

Zainteresowania badawcze

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
 • Współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

 • 2017.02.   –  Szkolenie z podstaw e-learningu dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2015-2017 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Klasa patronacka, trener-wykładowca;
 • 2015.06 – Szkolenie: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, Certyfikat uprawniający do nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • 2015-2016 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Drzwi do kariery”, trener-wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • 2015 – Kurs: „Specjalista ds. Kadr i Płac”, Centrum Szkolenia Księgowych;
 • 2015.06 – Szkolenie „Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS 2014-2020”, EVIKA;
 • 2013 – 2015 – specjalista-coach, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji;
 • 2009 – Manual and computerized accounting (Hartley People Training, Ireland);
 • 2004 – Szkolenie z asertywności i radzenia sobie ze stresem (GFKM);
 • 2003 – Szkolenie z technik sprzedaży (BRE Bank S.A.).

Wybrane publikacje

 • Izabela Różańska-Bińczyk, Effective Evaluation Interview – examples of good practice in the selected Local Government Units, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Żilinie, Szczecin 2016, ss. 210 -219.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Przykład dobrych praktyk oceniania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr. 429, ss. 186-196,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim – analiza wybranych inicjatyw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr. 2 część 2, ss. 113-139,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, ss. 794-803,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1/XVI), ss. 287-299, Społeczna Akademia Nauk, 2015, ss. 287-299,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja dobrych praktyk biznesowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, ss. 219-229,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Kierunki zmian w obszarze pozyskiwania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Uniwersytet Łódzki, 2015, ss. 200-214,
 • Izabela Różańska-Bińczyk i inni, Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (57), ss. 77-93, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (350), ss. 336-347, Uniwesrytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację pracowników na przykładzie firm międzynarodowych, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Anna Adamik, Michał Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ss. 138-149,
 • i inni, Izabela Różańska-Bińczyk, Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (53), ss. 209-218, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013,
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Outplacement jako narzędzie wsparcia pracowników organizacji, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (11), ss. 203-219, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2013,
 • Izabela Różańska-Bińczyk i inni, Charakterystyka i znaczenie ryzyka w sektorze nieruchomości komercyjnych, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (7), ss. 103-116, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012.