Dr Izabela Różańska-Bińczyk

Stanowisko:

Adiunkt

Telefon:

brak

„Istnieją miliony książek (…) autorstwa najznakomitszych umysłów, z których żaden nie potrafi odpowiedzieć na wielkie życiowe pytania (…) Może rację mają poeci. Może jedyna odpowiedź to miłość” Woody Allen

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto…” Władysław Bartoszewski

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. ”  Mark Twain

 

 

O mnie

Po zdobyciu doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą, pracy w małych firmach i międzynarodowych korporacjach, mam poczucie, że aktualnie wykonuję taką pracę, która przynosi mi najwięcej zadowolenia i satysfakcji. Najbardziej cenię sobie współpracę z ludźmi, którzy mnie inspirują, gdyż dzięki nim powstają nowe pomysły, projekty czy badania. Praca naukowa pozwala mi na realizację planów, marzeń, przełamywanie barier, na doskonalenie swoich umiejętności, wrażliwości i ciągłe poszerzanie wiedzy.

Czas wolny najbardziej lubię spędzać aktywnie – gram w siatkówkę, jeżdżę na nartach, biegam. Często wracam do klasyki literatury (moja ulubiona książka to „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa), ale zaczytuję się też w dobrych beletryzowanych biografiach (polecam „Księżyc jest balonem” D. Nivena oraz „Śmierć pięknych saren” O. Pavela) i nieprzeciętnych reportażach (polecam „Gottland” M. Szczygieła oraz reportaże J. Hugo-Badera). Interesuję się kinem niezależnym, ale cenię też klasykę filmu (film absolutnie niezwykły to według mnie „Łowca jeleni” reż. M. Cisino, film do którego często wracam „Zapach kobiety” reż. M. Brest).

Niezmiennie od lat bawi mnie poczucie humoru redaktora Wojciecha Manna.

Droga zawodowa

 • X 2013 – nadal – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, asystent naukowy
 • 2008 – 2013 – prowadziłam ćwiczenia jako praktyk na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 • W latach 2003 – 2013 – pracowałam w branży finansowej na stanowiskach:
  – specjalista ds. analiz finansowych, Departament Bankowości Hipotecznej – Nordea Bank Polska S.A. (Centrala Banku),
  – księgowa, Zespół Księgowości Wypłat – Getin Noble Bank S.A. (Centrala Banku)
  – referent ds. bankowych –BRE Bank S.A., WBE – mBank, Departament Obsługi Klienta
 • W latach 2009 – 2011 – pracowałam w Irlandii na stanowiskach:
  – asystentka -Toureena Consulting & Engineering INC
  – praktyki zawodowe – Connection Coaching. Business, Executive & Life Coaching 

Zainteresowania badawcze

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
 • Współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

 • 2017.02.   –  Szkolenie z podstaw e-learningu dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2015-2017 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Klasa patronacka, trener-wykładowca;
 • 2015.06 – Szkolenie: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, Certyfikat uprawniający do nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • 2015-2016 – Program Wydziału Zarządzania UŁ: „Drzwi do kariery”, trener – wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • 2015 – Kurs: „Specjalista ds. Kadr i Płac”, Centrum Szkolenia Księgowych;
 • 2015.06 – Szkolenie „Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS 2014-2020”, EVIKA;
 • 2013 – 2015 – specjalista – coach, projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji;
 • 2009 – Manual and computerized accounting (Hartley People Training, Ireland);
 • 2004 – Szkolenie z asertywności i radzenia sobie ze stresem (GFKM);
 • 2003 – Szkolenie z technik sprzedaży (BRE Bank S.A.).

Wybrane publikacje

 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” (1734-087X), 2019, nr 1 (51).
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Jakub Mielczarek, Łódzkie Service Jam, czyli pobudzanie innowacyjności poprzez dzielenie się wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2018, nr 6 (819).
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Coaching – metoda rozwoju kompetencji menedżerów publicznych. Studium przypadku, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 511.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Menedżer publiczny i jego rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „e-mentor” (1731-6758), 2017, nr 4 (71).
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Effective Evaluation Interview – examples of good practice in the selected Local Government Units, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Żilinie, Szczecin 2016, ss. 210 -219.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Anna Krasnova, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Anna Krasnova, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2017, nr. 48/2, s. 185-195.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim – analiza wybranych inicjatyw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr. 2 część 2, ss. 113-139.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, ss. 794-803.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Przykład dobrych praktyk oceniania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr. 429, ss. 186-196.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (1/XVI), ss. 287-299, Społeczna Akademia Nauk, 2015, ss. 287-299.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja dobrych praktyk biznesowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, red. Karolina Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, ss. 219-229.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Kierunki zmian w obszarze pozyskiwania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Uniwersytet Łódzki, 2015, ss. 200-214.
 • Izabela Różańska-Bińczyk i inni, Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (57), ss. 77-93, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (350), ss. 336-347, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację pracowników na przykładzie firm międzynarodowych, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Anna Adamik, Michał Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ss. 138-149.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Adam Wojsa, Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (53), ss. 209-218, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Outplacement jako narzędzie wsparcia pracowników organizacji, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (11), ss. 203-219, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2013.