Dr Anna Michałkiewicz

Stanowisko:

Adiunkt

„Nie możesz przepłynąć morza, stojąc na brzegu i wpatrując się w wodę.” Rabindranath Tagore

O mnie

Jestem osobą ciekawą świata, otwartą na wiedzę, przygody, nowe zadania. Lubię pracować zespołowo, ale chętnie podejmuję też indywidualne wyzwania. Interesują mnie ludzie, ich zachowania i relacje. W mojej pracy staram się łączyć wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu zarządzania.

Moje zainteresowania pozazawodowe związane są ze sportem, literaturą i podróżami. W szkole podstawowej trenowałam pływanie, w liceum byłam sędzią pływackim, a następnie przez kilka lat spędzałam wakacje pracując jako ratownik WOPR na nadbałtyckich plażach. Sport nadal jest dla mnie ważny. W wolnym czasie pływam, jeżdżę na rolkach lub na rowerze.

Aktywnie spędzam też wakacje – zwiedzam ciekawe zakątki Polski i świata. Lubię poznawać kulturę, historię i kuchnię miejsc, które odwiedzam. Wiem, jak smakują koniki polne, kryl i stuletnie jajka. Jeśli tylko mam możliwość, to żegluję po ciepłych morzach lub snurkuję, podziwiając rafy koralowe.

Dużo czytam, niektórzy twierdzą, że nałogowo. Interesują mnie książki podróżnicze, zwłaszcza na temat miejsc, w których już byłam lub które planuję zwiedzić, kryminały (zwłaszcza skandynawskich autorów), fantasy.

Droga zawodowa

 • od 2018 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi; adiunkt
 • 2017 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (na podstawie rozprawy Kształtowanie postaw pracowniczych wobec oceniania okresowego w uniwersytecie, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej)
 • 2013- 2017 – UŁ, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi; asystent
 • 2013 – UŁ, Wydział Zarządzania, ukończenie studiów doktoranckich
 • 2009 – UŁ, Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka w Zarządzaniu, uzyskanie tytułu magistra
 • 2008 – UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, kierunek: Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji, uzyskanie tytułu magistra
 • od 2007 – Elmak Zakład Automatyki, specjalista

Zainteresowania badawcze

 • Systemy oceniania okresowego pracowników
 • Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kształtowanie postaw pracowników

Aktywność zawodowa

 • 2014-2015 Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS; coach
 • 2012 Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS; doradca zawodowy
 • 2009-2010 Matki znów aktywne zawodowo; Międzynarodowa Fundacja Kobiet; Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS; doradca zawodowy
 • studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, wykładowca
 • studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu, wykładowca

Wybrane publikacje

 • A. Michałkiewicz, F. Maszewski, Zróżnicowanie zasobów ludzkich organizacji pod względem aktywności fizycznej, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 95-105;
 • A. Michałkiewicz, Rola komunikacji w kształtowaniu postaw wobec systemów oceniania okresowego pracowników [w:] Marketing i Rynek (3), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 588-597;
 • A. Michałkiewicz, Sense of Safety in Interviewees/Employees of an Examined Organization [w:] International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics, 2016, vol. X, nr 2, s. 87-96;
 • A. Michałkiewicz, M. Syper-Jędrzejak, Oceniać nowocześnie – zmiany w systemach ocen okresowych pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Marketing i Rynek (5), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 1243-1258;
 • A. Michałkiewicz, M. Syper-Jędrzejak, Budowanie zaangażowania pracowników w sytuacji kryzysu, związanego z procesem zmiany w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, w: Marketing i Rynek (5), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 386-399;
 • A. Michałkiewicz, Wiedza o systemie oceniania okresowego jako jeden z czynników jego akceptacji przez pracowników [w:] Humanizacja Pracy (3), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2014, s. 171-183;
 • A. Michałkiewicz, Czynniki kształtujące postawy wobec rozmowy oceniającej [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 288, s. 325-334;
 • A. Michałkiewicz, Ocenianie okresowe a inne działania ze sfery realizacji funkcji personalnej w organizacji [w:] Walińska E. (red.), Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 212-224;
 • A. Michałkiewicz, Rola emocji i nastroju oceniającego w procesie oceniania pracowników, [w:] Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
 • A. Michałkiewicz, 360-stopniowa ocena pracowników – korzyści i problemy [w:] Urbanek G. (red.), Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce. Wybrane aspekty współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
 • A. Michałkiewicz, Dysfunkcje procesu oceniania okresowego pracowników [w:]  Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010;
 • A. Michałkiewicz, B. Dudek, Konstrukcja narzędzia do pomiaru poczucia niesprawiedliwości w pracy według teorii J.S. Adamsa, Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 14, 2010.