Mgr Anna Krasnova

Stanowisko:

Asystent

Telefon:

42 635 62 93

„Gdy chodzi o sprawy ludzkie, nie śmiać się, nie płakać, nie oburzać się, lecz rozumieć.” Baruch Spinoza

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry.” Seneka

O mnie

Z pochodzenia jestem Rosjanką, która urodziła się i wychowała w wielonarodowym Kazachstanie. Obcowanie z przedstawicielami ponad 130 narodowości ukształtowało mnie jako osobę tolerancyjną o szeroko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych.

Zawsze byłam osobą aktywną. W szkole grałam w teatrze, pisałam scenariusze, tańczyłam (taniec ludowy, sportowy i współczesny). Przez cztery lata pełniłam funkcję kapitana republikańskiego zespołu cheerleaderskiego.

Kończąc szkołę średnią, za aktywny udział w życiu społecznym szkoły i miasta, otrzymałam grant naukowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstan na studia wyższe w Polsce, dzięki czemu znalazłam się w Łodzi – mieście, w którym odnalazłam swój nowy dom i rozwinęłam zainteresowania.

Uwielbiam gotować bez przepisów (najlepiej w rytm ulubionej muzyki), interesuję się organizacją i przeprowadzeniem tematycznych imprez okolicznościowych i iventów służbowych. Piszę wiersze (głównie w języku rosyjskim), lubię klasyczne romanse i literaturę społeczno-obyczajową. Moja ulubiona książka to „Wielkie nadzieje” Charlesa Dickensa, a piosenka, która zawsze dodaje mi sił – „Spirit Indestructible” Nelly Furtado.

Droga zawodowa

 • Od 2014.10.01 – UŁ, Wydział Zarządzania, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • 2014.07.07-2015.06.10 – UŁ, Wydział Zarządzania, samodzielny referent w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Rekrutacji i Monitorowania Karier;
 • 2014.06 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia magistra zarządzania, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (tytuł pracy magisterskiej: Dni adaptacyjne dla studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako narzędzie zwiększenia konkurencyjności jednostki edukacyjnej);
 • 2013.10.01-2014.05.31 – UŁ, Wydział Zarządzania, stażystka w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Promocji i Kontaktów z Biznesem;
 • 2012.11-2013.02 – Bregus Polska, tłumacz polsko-rosyjski (praktyki zdalne);
 • 2012.10-2012.11 – Agencja pracy tymczasowej Job Impulse Polska, praktykantka;
 • 2012.06 – UŁ, Wydział Zarządzania, ukończenie studiów licencjackich na kierunku „Zarządzanie”, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (tytuł pracy licencjackiej: Szkolenia integracyjne i motywacyjne jako narzędzie identyfikacji pracowników z organizacją).

Zainteresowania badawcze

 • Nowoczesne formy rekrutacji i selekcji pracowników
 • Turystyka biznesowa i wyjazdy incentive jako narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Budowanie marki pracodawcy i pracownika
 • Derekrutacja jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi

Aktywność zawodowa

 • 2017.02.   –  Szkolenie z podstaw e-learningu dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2015-2016 – Program Wydziału Zarządzania UŁ „Klasa Patronacka”, trener-wykładowca;
 • 2015.06 – Szkolenie: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, Certyfikat uprawnieniający do nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • 2015 – Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac, Centrum Szkolenia Księgowych;
 • 2015 – Szkolenie „Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS 2014-2020”, EVIKA
 • 2014-2016 – Program Wydziału Zarzadzania UŁ „Drzwi do kariery”, autorka, trener-wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
 • 2015.11 – Akademia Młodego Ekonomisty, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, wykładowca;
 • 2015.03 – XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne, trener-wykładowca;
 • 2013-2015 – Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, organizatorka wydarzeń festiwalowych na Wydziale Zarządzania UŁ, prowadząca warsztaty dla licealistów;
 • 2013-2015 – Program UŁ „Uniwersytet Zawsze Otwarty”, organizatorka wydarzeń na Wydziale Zarządzania UŁ, prowadząca warsztaty dla licealistów;
 • 2014.09 – Projekt „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, promotor nauki w ramach eventu promocyjnego zachęcającego do studiowania w Łodzi;
 • 2012.01-2013.11 – Spółdzielnia socjalna „Szansa”, wolontariat, organizatorka imprez i wydarzeń okolicznościowych;
 • 2012 – Szkolenie „Zarządzanie różnorodnością dla specjalistek i specjalistów ds. rekrutacji”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych;
 • 2012 – Cykl szkoleń „HR w praktyce” (II edycja), SKN HR Leaders;
 • 2011.06-2012.07 – SKN HR-Leaders, wiceprezes zarządu;
 • 2011 – Cykl szkoleń „HR w praktyce” (I edycja), SKN HR Leaders.

Wybrane publikacje

 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2017, s. 28-39
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KARTPRINT, Bratysława 2017, s. 20-32
 • Anna Krasnova, Kompetencii sotrudnikow, otwetstwennych za proces rastorżenija trudowogo dogowora, po mneniju molodych rabotnikow – rezultaty issledowanija (Competences of coworkers responsible for decruitment, viewed from the perspective of young employees – survey results), [w:] (red.), Proceedings of Scientific Papers 14th International Scientific Conference HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT, Wydawnictwo Institute for Public Administration Prague, Praga 2017, s. 68-78
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodnośći w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2017, nr. 48/2, s. 185-195
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Adaptacja studentów w środowisku akademickim, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016
 • Anna Krasnova, Derekrutacja a budowanie marki pracodawcy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr. 430, s. 185-194
 • Anna Krasnova, Employee Experience Management как метод управления процессом реструктуризации персонала, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Żilinie, Szczecin 2016, s. 131-138
 • A. Krasnova, Źródła błędów w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, [w:] Mikuła B., (red.) Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Katedra Zachowań Organizacyjnych UE , 2015, s. 15-21
 • A. Krasnova, Współczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników. Przegląd niestandardowych przypadków, II Kongres Młodych Ludzi Nauki – Wizja, Nauka, Postęp/Traicon S.C ISBN 978-83-65180-04-9, 2015
 • J. Cewińska, A. Krasnova, Grywalizacja w rozwoju i edukacji, [w:] Stor M., Fornalczyk A., (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 73-81

Podsumowanie

W swoim życiu odnosiłam jak sukcesy tak i porażki. Jednak niczym jad może być zastosowany do leczenia, dążę do tego, aby każdy błąd wykorzystać, by stać się lepszą. Uważam, że rozwój stanowi podstawę naszego życia, jednak aby osiągnąć sukces powinien on być celowy, gdyż z kiełek dyni bakłażan nie urośnie (japońskie przysłowie). W pracy zaś kieruję się zasadą „lepiej znać jedno rzemiosło dobrze, niż sto źle” (japońskie przysłowie).