SPECJALISTA DO SPRAW CZASOWEGO ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Podstawowe informacje:

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z klientem profilem kompetencyjnym; monitoruje realizację zadań powierzonych pracownikom tymczasowym.

Zadania i charakter pracy:

Do zadań specjalisty do spraw czasowego zatrudniania pracowników  należy prowadzenie procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; prowadzenie i budowanie bazy danych kandydatów do pracy tymczasowej; potwierdzanie wybranym kandydatom do pracy tymczasowej warunków oferty, podpisywanie z nimi umów oraz koordynowanie przepływu dokumentów niezbędnych w dokumentacji pracowniczej; prowadzenie obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych, w tym m. in.: rozliczanie czasu pracy oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa pracy i regulacjach prawnych wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto specjalista dopraw czasowego zatrudniania pracowników koordynuje procesy szkoleniowe zatrudnionych, wprowadza pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznaje ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy; nadzoruje i kontroluje pracowników tymczasowych z wykorzystaniem systemów mierzących kluczowe wskaźniki jakości, efektywności, produktywności i bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania obowiązujących procedur i zapewnia odpowiedni przepływ informacji oraz zarządza relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi a klientem.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników  powinien legitymować się wykształceniem wyższym (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, psychologia, zarządzanie), znajomością przepisów  prawa pracy,. Pracownik na tym stanowisku powinien charakteryzować się kulturą osobistą, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością koncentracji i podzielności uwagi, cierpliwością, skrupulatnością i dobrą organizacją pracy. Zawód ten wymaga znajomości narzędzi rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz rozeznanie w realiach rynku pracy. Istotna jest odporność emocjonalna związana z pracą pod presją czasu i w warunkach stresujących oraz umiejętność przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Opracowano na podstawie: Klasyfikacja zawodów i specjalności, [8.02.2017]