SPECJALISTA DO SPRAW BUDOWANIA MARKI PRACODAWCY (EMPLOYER BRANDING)

Podstawowe informacje:

Specjalista do spraw  budowania marki pracodawcy kreuje spójny i korzystny wizerunek organizacji. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Prowadzi z nimi dialog, w którym ważna jest informacja zwrotna.

Zadania i charakter pracy:

Do zadań specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy należy  analizowanie rynku pod kątem oferty organizacji i jej promocji, kreowanie działań wzmacniających wizerunek organizacji, doradzanie z zakresu strategii wizerunkowej; komunikowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne w celu zbudowania dobrych relacji. Specjalista do spraw budowania marki pracodawcy przygotowuje materiały promocyjne i komunikaty prasowe; organizuje konferencje i eventy, analizuje skuteczność podejmowanych działań PR w celu utrzymania spójnego wizerunku firmy; monitoruje media i analizuje dane pod kątem szans lub zagrożeń dla wizerunku; zapobiega kryzysom zagrażającym wizerunkowi organizacji. Często do jego zadań należy realizacja strategii promocji firmy wśród studentów. Ponadto dba o prawidłowe relacje wewnątrz organizacji, odpowiedni poziom integracji, zaangażowania  i motywacji zatrudnionych.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

W przypadku specjalisty do spraw budowania marki pracodawcy niezbędne jest wyższe wykształcenie (np. zarządzanie, marketing, politologia, ekonomia oraz dziennikarstwo) oraz umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, wysoka komunikatywność. Wśród wymogów do pracy na tym stanowisku wymienia się: umiejętność pisania, redagowania i publikacji materiałów informacyjnych, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu; kreatywność i elastyczność. Charakter pracy sprawia, że osoba na tym stanowisku musi cechować się umiejętnością nawiązywania i kontynuowania współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, potencjalnymi kandydatami do pracy i partnerami, przedstawicielami mediów i pracowników.

Opracowano na podstawie: Klasyfikacja zawodów i specjalności, [8.02.2017]