Zawody HR

SPECJALISTA DO SPRAW DOSKONALENIA ORGANIZACJI

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Zadania i charakter pracy: Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem [...]

SPECJALISTA DO SPRAW KADR

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Zadania i charakter pracy: Do zadań specjalisty do spraw kadr należy prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz [...]

SPECJALISTA DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw komunikacji społecznej to osoba, która planuje i realizuje strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji. Zadania i charakter pracy: Specjalista do spraw komunikacji społecznej zajmuje się planowaniem strategii [...]

SPECJALISTA DO SPRAW KULTURY FIRMY

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw kultury firmy integruje pracowników firmy; kształtuje wśród pracowników poczucie tożsamości z organizacją/firmą; inspiruje i realizuje przedsięwzięcia służące budowaniu więzi wśród pracowników; przygotowuje pracowników do pożądanej [...]

SPECJALISTA DO SPRAW REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych kandydatów do pracy, a następnie oceną ich predyspozycji oraz stopnia zgodności prezentowanego przez nich doświadczenia i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez [...]

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw rozwoju zawodowego zajmuje się planowaniem rozwoju zawodowego i organizacją szkoleń w publicznych służbach zatrudnienia. Zadania i charakter pracy: Specjalista do spraw rozwoju zawodowego jest odpowiedzialny za monitorowanie rynku [...]

SPECJALISTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy zatrudniany jest na stanowisku wykonawczym lub kierowniczym związanym z funkcjami Urzędów Pracy, w zakresie przyznawania i naliczania świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących [...]

SPECJALISTA DO SPRAW SZKOLEŃ

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw szkoleń planuje, organizuje, monitoruje i rozlicza szkolenia. Zadania i charakter pracy: Specjalista do spraw szkoleń analizuje potrzeby edukacyjne, opracowuje plany, zakres i tematykę szkoleń, preliminarze kosztów, organizuje [...]

SPECJALISTA DO SPRAW WYNAGRODZEŃ

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw wynagrodzeń projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania [...]

SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA TALENTAMI

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw zarządzania talentami odpowiada za realizację procesu zarządzania pracownikami o Zadania i charakter pracy: Specjalista do spraw zarządzania talentami zajmuje się inspirowaniem pracowników do maksymalnego wykorzystywania potencjału [...]