Zawody HR

KIEROWNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje: Kierownik zarządzania zasobami ludzkimi nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną. Zadania i charakter pracy: Do zadań kierownika zarządzania zasobami [...]

KONSULTANT DO SPRAW KARIERY

Podstawowe informacje: Konsultant do spraw kariery udziela wsparcia i doradza w sprawach związanych z rozwojem kariery zawodowej w organizacji i poza nią. Zadania i charakter pracy: Konsultant do spraw kariery dąży za pomocą narzędzi diagnostycznych do poznania klienta: jego [...]

LIDER KLUBU PRACY

Podstawowe informacje: Lider klubu pracy wykonuje i koordynuje zadania związane z przygotowaniem osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy do kontaktów z potencjalnym pracodawcą, organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz [...]

POŚREDNIK PRACY

Podstawowe informacje: Pośrednik pracy to pracownik publicznych służb zatrudnienia, który zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, udziela informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia. Negocjuje warunki pracy dla przyszłych [...]

POZOSTALI SPECJALIŚCI DO SPRAW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I ROZWOJU KADR

Podstawowe informacje: Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr zajmują się planowaniem, opracowywaniem, wdrażaniem i ocenianiem programów szkoleń i ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, mających na celu kształtowanie umiejętności i kompetencji pracowniczych [...]

POZOSTALI SPECJALIŚCI DO SPRAW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje: Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług biznesowych związanych z rozwiązywaniem problemów zatrudnionego personelu, takimi jak: rekrutacją i selekcją kandydatów do pracy, zarządzaniem talentami, [...]

PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI PŁACOWEJ

Podstawowe informacje: Pracownik obsługi płacowej realizuje zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń. Zadania i charakter pracy: Głównym zadaniem pracownika do spraw obsługi płacowej jest naliczanie składników wynagrodzeń na podstawie o umów [...]

PRACOWNIK DO SPRAW OSOBOWYCH

Podstawowe informacje: Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników. Zadania i charakter pracy: Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej [...]

SPECJALISTA DO SPRAW BUDOWANIA MARKI PRACODAWCY (EMPLOYER BRANDING)

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw  budowania marki pracodawcy kreuje spójny i korzystny wizerunek organizacji. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z [...]

SPECJALISTA DO SPRAW CZASOWEGO ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Podstawowe informacje: Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z [...]