KONSULTANT DO SPRAW KARIERY

Podstawowe informacje:

Konsultant do spraw kariery udziela wsparcia i doradza w sprawach związanych z rozwojem kariery zawodowej w organizacji i poza nią.

Zadania i charakter pracy:

Konsultant do spraw kariery dąży za pomocą narzędzi diagnostycznych do poznania klienta: jego osobowości, kompetencji i możliwości psychofizycznych umożliwiających osiągnięcie zawodowego sukcesu, przekazuje informacje o zawodach i rynku pracy, przygotowuje klienta do udziału w procesie rekrutacyjnym. Prowadzi indywidualne sesje szkoleniowo-mentorskie dla klientów indywidualnych bądź instytucjonalnych, realizuje projekty wspierające rozwój karier managerskich i specjalistów różnych branż. Świadczy na rzecz klienta usługi z zakresu zarządzania osobistym wizerunkiem  – umiejętności w zakresie ustnej i pisemnej komunikacji, wystąpienia publiczne, organizacja i prowadzenie spotkań, budowanie relacji z podwładnymi w celu zbudowania marki klienta, jego obrazu w oczach innych (personal branding). Ponadto ułatwia podejmowanie ważnych decyzji zawodowych, wspiera kadrę managerską w doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi, świadczy usługi outplacementu indywidualnego.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Konsultant do spraw kariery zwykle powinien legitymować się wyższym wykształceniem ( z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, socjologii, marketingu lub ekonomii), ewentualnie mieć studia podyplomowe z zakresu HR lub doradztwa zawodowego. Niezbędna jest też szeroka wiedza z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii rozwoju, prawa pracy, trendów panujących na rynku pracy, nowoczesnych technik komunikacji.

Konsultant do spraw kariery z racji swoich złożonych i różnorodnych obowiązków, powinien cechować się umiejętnościami organizacji pracy własnej i przejawianiem inicjatywy, ciągłym dążeniem do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Niezbędne są rozwinięte umiejętności interpersonalne:  umiejętność nawiązywania kontaktu, zdolność precyzyjnego i jasnego formułowania komunikatów ustnych i pisemnych, asertywność, umiejętność adaptacji, empatia, a ponadto spostrzegawczość i wyciąganie trafnych wniosków.

Opracowano na podstawie: Konsultant do spraw kariery, [11.10.2016]