KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje:

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zzl zarządza i koordynuje pracą firmy: kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów, tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów na świadczone usługi z zakresu ZZL.

Zadania i charakter pracy:

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  nadzoruje pracę podległego personelu, w szczególności konsultantów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleniowców i doradców. Tworzy i nadzoruje wdrażanie planów strategicznych działania firmy (a także biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów jak i całej firmy oraz przekładanie ich na działania operacyjne). Uczestniczy w opracowaniu ofert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów, nadzoruje pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami. Ponadto kontroluje wyniki finansowe firmy, optymalizuje i zarządza zasobami i kosztami firmy. Do jego zadań należy także, rekrutowanie pracowników do firmy z uwzględnieniem celów strategicznych, kontrolowanie pracy pracowników, motywowanie i rozlicznie pracy oraz przeprowadzanie ocen pracowniczych. Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  podejmuje działania na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji podległych pracowników i reprezentuje przedsiębiorstwo w kontaktach zewnętrznych.

Kierownik tego typu przedsiębiorstwa może znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach szkoleniowych, agencjach HR i doradztwa personalnego, zawodowego, itp.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  powinien mieć wykształcenie wyższe (np. psychologia, zzl, prawo, socjologia, ekonomia, nauki społeczne), znać języki obce, przepisy prawa pracy. Zwykle niezbędne jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z obszaru HR, doświadczenie kierownicze, znajomość nowoczesnych narzędzi HR i umiejętność zarządzania budżetem

Osoba na tym stanowisku powinna mieć zdolność nawiązywania relacji, przekonywania i prowadzenia negocjacji. Ważne jest również posiadanie zdolności myślenia strategicznego, umiejętności, umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników, wykonywania zadań pod presją czasu, podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierownik powinien charakteryzować się również dużą odpornością na stres, samodzielnością, dokładnością, elastycznością i kreatywnością.

Opracowano na podstawie: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [14.10.2016]