KIEROWNIK DZIAŁU SZKOLEŃ

Podstawowe informacje:

Kierownik działu szkoleń odpowiada za opracowanie strategii szkoleniowej organizacji oraz organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników; opracowuje plan szkoleń i budżet szkoleniowy w firmie; nadzoruje zamawianie i wykonanie umów szkoleniowych z trenerami, firmami szkoleniowymi.

Zadania i charakter pracy:

Do zadań kierownika działu szkoleń należy opracowanie standardów szkoleń oraz procedur oceniania pracowników, przygotowanie budżetu szkoleń z uwzględnieniem celów rozwojowych pracowników oraz strategii firmy, określenie procedur szkoleniowych. Ponadto zajmuje się on wyborem i  nadzorem  współpracy z trenerami, firmami szkoleniowymi i podwykonawcami, wyborem i zatwierdzaniem zakupu odpowiednich pomocy, materiałów i podręczników szkoleniowych. Kierownik działu szkoleń prowadzi także nadzór programów szkoleniowych i monitoruje postępy w realizacji programów i ich rezultatów. Jako kierownik zarządza pracą działu szkoleń, w tym nadzoruje efektywność pracy podległego personelu, motywuje i rozlicza podległych pracowników.

Kierownik działu szkoleń występuje w wielu organizacjach sektora publicznego i prywatnego.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Kierownik działu szkoleń powinien mieć wykształcenie wyższe i kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników lub na stanowisku szkoleniowym. Powinien dysponować wiedzą w zakresie najnowszych metod szkoleniowych, znajomością rynku usług szkoleniowych i doświadczeniem we współpracy z firmami szkoleniowym i realizacji projektów.

Osoba na tym stanowisku powinna mieć zdolność nawiązywania relacji, przekonywania i prowadzenia negocjacji. Ważne jest również posiadanie zdolności koncentracji uwagi i jej podzielności, umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy i podległych pracowników, wykonywania zadań pod presją czasu, podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierownik działu powinien charakteryzować się również dużą odpornością na stres, samodzielnością, dokładnością i systematycznością, dyskrecją, elastycznością i kreatywnością.

Opracowano na podstawie: Kierownik działu szkoleń [14.10.2016]