Konferencja warsztatowa „Talk & TRAIN Interpersonal Skills”

Szczegóły wydarzenia

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
Łódź 90-237

http://kzzl.wz.uni.lodz.pl

15-05-2015

Jednym z naszych ulubionych przedmiotów, którego nauczamy studentów II roku kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, jest: Rozwój Umiejętności Interpersonalnych (RUMI).

Poszukując sposobów angażowania studentów, wpadłyśmy na pomysł, aby to oni przygotowali i przeprowadzili warsztaty związane z naszym przedmiotem i na tej podstawie uzyskali zaliczenie. Założyłyśmy, że w ten sposób rozwiną wiele umiejętności potrzebnych w życiu, m.in. komunikowania się, pracy zespołowej oraz samokierowania, czyli ustalania własnych celów, organizowania swojej pracy, motywowania się i samokontroli. Nasza inicjatywa spodobała się studentom. W trakcie zajęć zmodyfikowali nasz pomysł i zaproponowali zorganizowanie konferencji warsztatowej. Postawili w ten sposób przed sobą i przed nami niełatwe zadanie – wyzwanie. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności i konsekwencji w działaniu wszystkich osób cel udało się osiągnąć. Było przy tym dużo pracy, troszkę stresu i napięć, ale przede wszystkim wiele radości i satysfakcji.

Konferencja warsztatowa „Talk & TRAIN Interpersonal Skills” odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 15.05.2015 roku. Jej uczestnikami byli studenci UŁ, uczniowie XXI L.O w Łodzi oraz przedstawiciele firm z województwa łódzkiego, którzy oceniali wystąpienia przygotowane przez żaków z kierunku ZZL.

Przypadł nam zaszczyt otwarcia obrad. Wygłosiłyśmy wykład pt.: „Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla… otwartych i ciekawskich głów”. Opowiedziałyśmy słuchaczom o tym, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Zwróciłyśmy uwagę na rolę umiejętności społecznych i inteligencji intrapersonalnej. W części wykładowej wystąpił również Szczepan Paszkowski, student kierunku, który przedstawił techniki wywierania wpływu.

Następnie uczestnicy konferencji brali udział w następujących warsztatach przygotowanych przez studentów kierunku ZZL:

 • „Komunikacja werbalna nie taka banalna, czyli jak mówić o mówieniu”
 • „Projekt za projektem, czyli jak pracować efektywnie w zespole”
 • „36,6 stopni asertywności”
 • „Wpłyń na życie – o technikach wpływu w życiu codziennym”
 • „Gdy stres pomalujesz, lepiej się poczujesz! – techniki i metody radzenia sobie ze stresem”.

W ramach przedmiotu, studenci kierunku przygotowali i przeprowadzili również warsztaty wyjazdowe dla uczniów ZSP nr 20 przy ul. Wareckiej w Łodzi oraz harcerzy z Hufca ZHP w Pabianicach.

Na zakończenie zajęć z przedmiotu RUMI zmierzyłyśmy się z … kolejnym wyzwaniem – podsumowaniem, pamiętając o tym, że: „prawdziwa cnota krytyk się nie boi” (I. Krasicki) oraz iż: „krytykować może jedynie ten, kto posiada serce gotowe do niesienia pomocy” (W. Penn).

Do mocnych stron sposobu prowadzenia warsztatów przez studentów zaliczyłyśmy (biorąc pod uwagę opinie wykładowców oraz zaproszonych praktyków):

 • Stosunek prowadzących do uczestników warsztatów
 • Umiejętność zachęcenia uczestników do aktywnego udziału w warsztacie
 • Umiejętność skupienia uwagi uczestników
 • Wykorzystanie zadań odpowiednich do tematyki warsztatu.

Zaproponowałyśmy, że warto doskonalić:

 • Przedstawianie się prowadzących warsztat
 • Formułowanie celu warsztatu
 • Komentowanie wykonywanych przez uczestników warsztatów zadań
 • Sposoby podsumowania całego warsztatu
 • Przedstawianie zadań do wykonania przez uczestników
 • Komentowanie wykonywanych przez uczestników warsztatów zadań
 • Umiejętność „panowania” nad grupą uczestników warsztatu (utrzymania porządku, uniknięcia chaosu).

Przypomniałyśmy również studentom, żeby w trakcie rozwoju „nie lekceważyli drobnostek, ponieważ od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką (M. A. Buonarotti) a także to, że „kto przedsiębierze próbę i doznaje zawodu, ten w każdym razie zdobywa pouczenie; kto nie przedsiębierze próby, ten traci bezcenne możliwości (T. Kotarbiński). Wręczyłyśmy także nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 • „Mania tytułowania” (najlepszy tytuł warsztatu)
 • „Wespół w zespół” (najlepszy warsztat jako efekt pracy zespołowej)
 • „Orator – amator?” (najlepszy mówca)
 • „Wyzwanie na śniadanie” (najtrudniejsi uczestnicy warsztatu)
 • „Koc ma moc, czyli…Tura Ig-Artura” (intersująca nauka poprzez zabawę)
 • „To nie żarty… otwarty” (osoba, która zrobiła największy postęp w rozwoju umiejętności interpersonalnych).

Ważne dla nas było studenta zdanie na podsumowanie, dlatego poprosiłyśmy uczestników naszych zajęć o opinię na temat sposobu prowadzenia przez nas warsztatów oraz o samoocenę ich zaangażowania w zajęcia.

Ostatnie spotkanie zakończyłyśmy słowami:

Żegnam Was, sercem całym za wszystko dziękuję. Odchodzę już czas… choć będzie mi Was brak…

Joanna Cewińska
Anna Krasnova