Studia III stopnia

Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.
/B. Britten/

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.
/A. Schweitzer/

Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu trwają cztery lata (osiem semestrów). Możecie studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Aktualnie w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi seminaria doktoranckie prowadzą: dr hab. Joanna Cewińska, prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska, dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ. Pod naszą opieką jest dziesięciu doktorantów.

Zapraszamy do współpracy osoby ciekawe świata, lubiące się uczyć, kreatywne, mające wysoką motywację do działania, zainteresowane poszerzeniem wiedzy i prowadzeniem badań naukowych związanych z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Proponujemy Wam udział w seminariach doktorskich oraz interesującą współpracę z pracownikami Katedry.

Zajęcia w ramach seminariów doktorskich mają na celu:

  • przygotowanie metodyczne i merytoryczne do samodzielnego opracowania rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o zarządzaniu,
  • rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, w tym prezentowania jej wyników w formie publikacji oraz wystąpień na konferencjach i innych spotkaniach naukowych (np. w trakcie obrony rozprawy doktorskiej),
  • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie interesujących doktoranta problemów,
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach seminarium realizowane mogą być tematy badawcze dotyczące strategii, programów i metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyzwań, z jakimi będą musieli mierzyć się badacze i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi w związku z postępem cywilizacyjnym.