Program IX Zjazdu Katedr ZZL

Dzień pierwszy: 18 września 2017 r.

11:45 Wyjazd autokarami z hoteli do Centrum Konferencyjnego UŁ

11:30-13:15 Rejestracja uczestników (WZ)

12:00-13:00 Obiad (CK)

13:15-13:45 Uroczyste otwarcie Konferencji (WZ)

13:45-14:30 Sesja plenarna I (WZ)

14:30-15:00 Przerwa kawowa (WZ)

15:00-16:30 Sesje równoległe (WZ)

16:30-16:45 Przerwa kawowa (WZ)

16:45-17:30 Wykład gościnny pt. “Czy warto promować naukę?”, Wiktor Niedzicki (WZ)

17:30-18:15 Dyskusja pt. „Dylematy współpracy środowiska naukowego z czasopismem Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Urbaniak i prof. dr hab.  Aleksego Pocztowskiego (WZ)

18:30 Wyjazd autokarami z Wydziału Zarządzania do hoteli

18:15-18:45 Zebranie Kierowników Katedr ZZL (WZ)

18:55 Wyjazd busami z Wydziału Zarządzania do hoteli (Kierownicy Katedr)

19:40 Wyjazd autokarami z hoteli do Centrum Konferencyjnego

20:00-20:30 Koncert „Etno-folkowe formy muzyczne” (WZ-Patio)

20:30-24:00 Uroczysta kolacja (WZ-Patio)

24:00 Wyjazd autokarami z Wydziału Zarządzania UŁ do hoteli

Dzień Drugi: 19 września 2017 r.

9:00 Wyjazd autokarami z hoteli na Wydział Zarządzania

9:30-11:00 Sesje równoległe (WZ)

11:00-11:30 Przerwa kawowa (WZ)

11:30-13:00 Sesja plenarna II (WZ)

13:15-14:15 Obiad (CK)

14:30 Wyjazd z Centrum Konferencyjnego do hoteli

15:30 – Wyjazd z hoteli do EC1

16:00-17:30 Zwiedzanie EC1 i Planetarium

17:45 Wyjazd z EC1 na kolację

18:15-22:00 Kolacja (Grill w Centrum Rekreacyjnym „Rogi”)

22:00-22:30 Wyjazd autokarami do hoteli

Dzień Trzeci: 20 września 2017 r.

8:30 Wyjazd z hoteli na Wydział Zarządzania

9:00-10:30 Sesja naukowa Katedry ZZL Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 20-lecia (WZ)

10:30-11:00 Przerwa kawowa (WZ)

11.00-12.30 Sesje równoległe (WZ)

11:00-12:30 Warsztaty naukowe dla doktorantów (WZ)

12:30-13:00 Zakończenie konferencji (WZ-Aula A1)

13:00-14:00 Obiad (WZ)

14:00-15:30 Warsztaty rozwoju umiejętności młodych naukowców pt. „Wystąpienia publiczne – rola kapitału estetycznego i komunikacji werbalnej”, Dr Julita Czernecka  (obowiązują zapisy przez formularz)

15:45-17:00 Warsztaty rozwoju umiejętności młodych naukowców pt. „Emisja głosu w pracy nauczyciela akademickiego”, Mgr Patrycja Mizera-Pęczek (obowiązują zapisy przez formularz)

LOKALIZACJE IX ZJAZDU KATEDR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI:

WZ – Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/28

CK- Centrum Konferncyjne UŁ, ul. Kopczyńskiego 16/18

ROGI – Teren Plenerowy Centrum Konferencyjnego UŁ, ul. Rogowska 26

EC1 – Centrum Nauki i Techniki EC1, ul. Targowa 1/3

HOTEL I – BOUTIQUE HOTEL’S, ul. Rewolucji 1905R. 8

HOTEL II – BOUTIQUE HOTEL’S, ul. Piłsudskiego 10

Uwaga: Program Zjazdu może ulec nieznacznym zmianom. Ostateczny program Zjazdu zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 11 września b.r..