Polecana literatura

Metodyka pracy naukowej

Podczas przygotowywania prac licencjackich i magisterskich warto skorzystać z poniżej wymienionych pozycji. Dowiecie się z nich, jak pisać te prace, jak prowadzić badania, z jakich metod i technik badawczych korzystać, jak prezentować wyniki badań. My również wykorzystujemy te książki, doskonaląc nasz warsztat pracy. Polecamy.

 • Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004
 • Charmaz K., Teoria ugruntowana, Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009
 • Chełpa S., Metody badań problematyki kadrowej [w:] Zarządzanie kadrami, pr. zb. pod red. T. Listwana, Wyd. H. BECK, Warszawa 2007
 • Czakon W, (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • Jemielniak D. (red.) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa 2012
 • Jemielniak D. (red.) Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2, PWN, Warszawa 2012
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003
 • Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000
 • Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Wydawnictwo Akademickie Plus 2010
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007
 • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004

Rozwój i szkolenie

Jedną z istotnych subfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi jest rozwój pracowników. Na rynku wydawniczym są i wciąż pojawiają się nowe pozycje literaturowe obejmujące to zagadnienie (zarówno naukowe, jak i te, o charakterze poradnikowym). Zaprezentowana poniżej lista książek to pozycje, z których korzystamy na co dzień i serdecznie polecamy naszym studentom.

 • Biech E., Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2006
 • Fortuna P., Łaguna M., Przygotowanie szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009
 • Kopijer P., Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015
 • Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 • Mitoraj-Jaroszek M., Zarządzanie rozwojem pracowników – kompleksowe i praktyczne ujęcie, Wyd. ONE PRESS, Gliwice 2014
 • Plebańska M., E-learning. Tajniki edukacji na odległość, C.H.Beck, Warszawa 2011
 • Rae L., Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Sidor-Rządkowska M., Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Sloman M., Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Taylor D., Trener bez maski. O coachingu biznesowym w prostych słowach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015