IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy   18-20 września 2017 roku Wydział [...]

Czytaj więcej