Kontakt

Kierownik Katedry:

dr hab. Joanna Cewińska
pokój: 342
tel. 42 635 53 99
e-mail: jcewinska@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry:

mgr Katarzyna Zajączkowska
godziny przyjęć >>