IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 18-20.09.2017 r.