Zielono mi…

Dodano: 29-11-2016

W zarządzaniu coraz częściej mówi się o promocji zdrowia w miejscu pracy. Rozwija się także idea corporate wellness, zgodnie z którą organizacje powinny dbać nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, lecz również ich stan emocjonalny, duchowy i umysłowy. Jednym z narzędzi kształtowania corporate wellness, które jednak, jak się wydaje, pracodawcy raczej nieświadomie wykorzystują do poprawy warunków pracy zatrudnionych, są rośliny.

Powszechnie wiadomo, że zielony kolor koi nerwy, relaksuje i obniża poziom stresu. Rośliny w pomieszczeniu polepszają jego mikroklimat [Zielone biuro…, 2013, s. 6]. Te, które znajdują się w miejscu pracy, wnoszą do całkowicie sztucznych biur lub hal naturalny element. Służą też do zaznaczenia osobistej obecności w miejscach często pozbawionych indywidualności [Leendertz, s. 5].

zielono

Jednakże lista pozytywów „wprowadzania” roślin zielonych do miejsc pracy jest o wiele dłuższa. Wskazuje się między innymi, że rośliny [Galos, 2014, s. 9]:

  • usuwają z powietrza szkodliwe substancje, takie jak formaldehyd, benzen, toluen, aceton, rtęć czy amoniak;
  • zmniejszają liczbę drobnoustrojów;
  • zwiększają wilgotność względną powietrza;
  • poprawiają samopoczucie i zdrowie człowieka, co skutkuje mniejszą liczbą zwolnień chorobowych;
  • pozytywnie oddziałują na kreatywność;
  • obniżają poziom agresji.

Oddziaływaniem roślin na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka zajmuje się dziedzina wiedzy , jaką jest socjoogrodnictwo, a zwłaszcza terapia ogrodnicza. Okazuje się, że zarówno czynna, jak i bierna terapia tego typu (przebywanie w otoczeniu roślin lub ich widok) poprawia jakość życia człowieka: pozytywnie oddziałuje na kształtowanie stosunków międzyludzkich, polepsza rezultaty uczenia się i efekty pracy, sprzyja wypoczynkowi [Nowak, 2016].

Oczywiście aranżacja miejsca pracy przy pomocy roślin wymaga zachowania zdrowego rozsądku. Choć bowiem doniesienia dotyczące zawodowego uczulenia na pyłki kwiatów ozdobnych są nieliczne i zwykle dotyczą ogrodników, pracowników szklarni oraz florystów, to wiadomo, że amarylis, chryzantema, frezja, gerbera, słonecznik, tulipan czy skrzydłokwiat, mają działanie alergizujące [Świerczyńska-Machura, Krakowiak, Pałczyński, 2006, s. 359-360]. Urządzając stanowisko pracy należy zatem wybierać rośliny, które z pewnością nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. Jeśli przestrzega się tej prostej zasady, to można być pewnym, że kwiaty nie tylko sprawią, że biuro prezentować się będzie efektownie, lecz także, że pomieszczenie będzie wolne od toksyn emitowanych przez farby, wykładziny, meble, środki czystości lub sprzęt elektroniczny.

Katarzyna Wojtaszczyk

Źródła:

Galos K., Przyjazne rośliny, 2014, http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/333621.pdf, dostęp: 03.11.2016.

Leendertz L., Rośliny doniczkowe. Kwitnący poradnik. Uczy, bawi, zaskakuje, Wyd. Septem.

Nowak J., Rośliny ozdobne: możliwości rozwoju produkcji i oddziaływanie na jakość życia, http://www.ptno.ogr.ur.krakow.pl/Wydawn/FoliaHorticulturae/Spisy/FH2003Suplement/paper05.pdf, dostęp: 03.11.2016.

Świerczyńska-Machura D., Krakowiak A., Pałczyński C., Alergia zawodowa spowodowana przez rośliny ozdobne, „Medycyna Pracy”,  nr 57(4)/2006.

Zielone biuro. Przewodnik office managera, Wyd. Cushman & Wakefield 2013.