Blog

Od gry do grywalizacji

Dodano: 08-05-2017

Grywalizacja, czyli połączenie idei gry i rywalizacji to jeden ze współczesnych trendów w zarządzaniu. Grywalizację z powodzeniem wykorzystują w praktyce marketingowcy czy specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi. Dlaczego grywalizacja jest tak popularna? Przede wszystkim [...]

Wulgaryzmy i uniwersytet

Dodano: 26-03-2017

Kilka wcześniejszych wpisów na niniejszym blogu poświęconych zostało istocie pracy nauczyciela akademickiego. W niniejszym artykule chciałabym również odnieść się do pracy w uczelni wyższej, ale w zupełnie innym kontekście. Mam na myśli warunki pracy, ale nie te związane z [...]

Szef ma zawsze rację, nawet wtedy gdy jej nie ma

Dodano: 07-02-2017

Niezależnie od tego, jak jest określany (kierownik, dyrektor, manager, szef), przełożony często traktowany jest jako guru: podwładni darzą go estymą, okazują szacunek, wykonują skrupulatnie i bez większych oporów jego polecenia. Jest to przywilej autorytetów, a nasz [...]

BHP a biuro w stylu Google

Dodano: 27-01-2017

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ta nakładająca na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie powoduje zagrożenia zdrowia lub życia zatrudnionego badź innej osoby. Z [...]

Czy wykładowca jest jak żyrafa? Słów kilka o pozycji ciała nauczyciela akademickiego przy pracy

Dodano: 27-12-2016

„Co łączy wykładowcę i żyrafę?” – takie pytanie zadano niedawno jednemu z autorów niniejszego wpisu. Pytanie na pozór banalne, a odpowiedź na nie wydawać by się mogła oczywista. Przede wszystkim, choć wykładowca (jako człowiek) jest przedstawicielem naczelnych, a żyrafa nie, [...]

5 filmów, które zainspirują HR-owca

Dodano: 02-12-2016

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty” Mes Haines, M.H. Taine Inspiracja według Słownika Języka Polskiego [P1]  to natchnienie, twórczy zapał bądź wywieranie na kogoś wpływu. W przypadku pierwszego rozumienia pojęcia „inspiracja” można by [...]

Zielono mi…

Dodano: 29-11-2016

W zarządzaniu coraz częściej mówi się o promocji zdrowia w miejscu pracy. Rozwija się także idea corporate wellness, zgodnie z którą organizacje powinny dbać nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, lecz również ich stan emocjonalny, duchowy i umysłowy. Jednym z narzędzi [...]

Pies idzie do pracy

Dodano: 03-11-2016

Niedokończony projekt, konieczność zostania w pracy po godzinach, a w domu pies czekający na spacer. Pies często spędzający sam długie godziny, gdy jego pan jest w pracy. Taka sytuacja zdarzyła się prawdopodobnie większości właścicieli psów, powodując dodatkowy stres i [...]

Branch Manager czy zwykły kierownik oddziału?

Dodano: 19-10-2016

Czytając ogłoszenia o pracę, nieraz zastanawiamy się, jaki tajemniczy zakres obowiązków mieści się pod daną nazwą zawodu. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą dodać splendoru zwykłym zawodom, nadając im inne anglojęzyczne brzmienie. W ogłoszeniach możemy znaleźć, że [...]

Skrzydła do pracy czyli co łączy Mozarta i Einsteina

Dodano: 06-10-2016

Mozart i Einstein – dwaj geniusze, którym zapewne nieraz w fazie tworzenia zdarzyło się zapomnieć o świecie i przeżyć specjalny stan uniesienia, kiedy ich kreatywność i efektywność była na najwyższym poziomie. Obaj odczuwali flow (z ang. przepływ).  Myliłby się ten, kto [...]