Blog

5 filmów, które zainspirują HR-owca

Dodano: 02-12-2016

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty” Mes Haines, M.H. Taine Inspiracja według Słownika Języka Polskiego [P1]  to natchnienie, twórczy zapał bądź wywieranie na kogoś wpływu. W przypadku pierwszego rozumienia pojęcia „inspiracja” można by [...]

Zielono mi…

Dodano: 29-11-2016

W zarządzaniu coraz częściej mówi się o promocji zdrowia w miejscu pracy. Rozwija się także idea corporate wellness, zgodnie z którą organizacje powinny dbać nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, lecz również ich stan emocjonalny, duchowy i umysłowy. Jednym z narzędzi [...]

Pies idzie do pracy

Dodano: 03-11-2016

Niedokończony projekt, konieczność zostania w pracy po godzinach, a w domu pies czekający na spacer. Pies często spędzający sam długie godziny, gdy jego pan jest w pracy. Taka sytuacja zdarzyła się prawdopodobnie większości właścicieli psów, powodując dodatkowy stres i [...]

Branch Manager czy zwykły kierownik oddziału?

Dodano: 19-10-2016

Czytając ogłoszenia o pracę, nieraz zastanawiamy się, jaki tajemniczy zakres obowiązków mieści się pod daną nazwą zawodu. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą dodać splendoru zwykłym zawodom, nadając im inne anglojęzyczne brzmienie. W ogłoszeniach możemy znaleźć, że [...]

Skrzydła do pracy czyli co łączy Mozarta i Einsteina

Dodano: 06-10-2016

Mozart i Einstein – dwaj geniusze, którym zapewne nieraz w fazie tworzenia zdarzyło się zapomnieć o świecie i przeżyć specjalny stan uniesienia, kiedy ich kreatywność i efektywność była na najwyższym poziomie. Obaj odczuwali flow (z ang. przepływ).  Myliłby się ten, kto [...]

Why don’t you slow down?

Dodano: 19-08-2016

Have you ever thought of doing things… slower? A vacation might be the time to slow down and think over many things. Carl Honore (2012, book cover) is one of the main supporters for the idea of slow: “It’s about finding the best way to tackle complex problems in every [...]

Praca: między nałogiem a pasją

Dodano: 20-06-2016

Jesteśmy na podium! I choć w sporcie fakt ten przyjęty byłby z zadowoleniem (w przypadku Euro 2016 nawet byłoby to wielkie święto polskiego sportu), o tyle tutaj już niekoniecznie.  Wg raportu Komisji Europejskiej Polacy są w pierwszej trójce najbardziej zapracowanych [...]

Mama w pracy

Dodano: 26-05-2016

Dzień Matki może być okazją do chwili refleksji nad jednym podstawowych dylematów współczesnej pracującej kobiety (a coraz częściej i mężczyzny!), to jest próbą pogodzenia obowiązków rodzicielskich z karierą zawodową. Jest to szczególnie trudne, kiedy pociechy są małe, a [...]

Happy birthday to you, czyli słów kilka o celebrowaniu urodzin w miejscu pracy

Dodano: 07-03-2016

Najłatwiej obserwowalnym składnikiem kultury organizacyjnej, zgodnie z modelem E. Scheina1, są artefakty. Część z nich dotyczy sposobów komunikowania się, część przybiera postać fizyczną, część ma wymiar behawioralny. Artefakty związane z zachowaniami pracowników wyrażają [...]

Diversity, identity and… being a single

Dodano: 17-02-2016

Diversity management to jedna ze współczesnych “topowych” metod zarządzania. Najogólniej (bez wnikania w definicje tego pojęcia), w diversity management chodzi o to, by, z korzyścią dla organizacji oraz zatrudnionych w niej ludzi, wykorzystywać potencjał wynikający z [...]