Happy birthday to you, czyli słów kilka o celebrowaniu urodzin w miejscu pracy

Dodano: 07-03-2016

urodzinyNajłatwiej obserwowalnym składnikiem kultury organizacyjnej, zgodnie z modelem E. Scheina1, są artefakty. Część z nich dotyczy sposobów komunikowania się, część przybiera postać fizyczną, część ma wymiar behawioralny. Artefakty związane z zachowaniami pracowników wyrażają sposoby witania się, organizowania spotkań, prowadzenia mediacji i negocjacji. Ten aspekt kultury organizacji dotyczy zatem wszelkiego rodzaju rytuałów czy ceremoniałów, do których zaliczyć także można sposoby „obchodzenia” urodzin pracowników.

Celebrowanie urodzin lub imienin to wydarzenie istotne w każdej organizacji, ponieważ generalnie „świętowanie” (obok pracowania, uczenia się, wypoczynku czy leniuchowania) to aktywność wpisująca się w codziennie życie każdego człowieka. Świętowanie oznacza podejmowanie aktywności innej niż zwykle, z poświęceniem szczególnej uwagi na wartości, które często są zaniedbywane i mało wyeksponowane. Stąd konieczność pielęgnowania świąt, nawet tych najbardziej osobistych.

Niektórzy doszukują się słabych stron obchodzenia urodzin czy imienin pracowników. Mówią o marnotrawieniu czasu pracy, niestosownym ingerowaniu w życie osobiste członka organizacji lub postrzegają takie uroczystości jak relikt przeszłości2.

Warto jednak zwrócić uwagę na dobre strony takich miłych rytuałów i podkreślić wynikające z nich korzyści. Po pierwsze, tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery w pracy sprzyja kształtowaniu protwórczego środowiska pracy. Jest to także okazja do integracji i budowania wartościowych relacji pomiędzy współpracownikami3. Pamięć o ważnych wydarzeniach w życiu pracowników jest istotna także w kontekście budowania marki pracodawcy. Poprzez aktywność na rzecz zatrudnionych, pracodawca komunikuje aktualnym i potencjalnym członkom organizacji, że traktuje ich jak najważniejszy zasób, o który zawsze warto dbać4. Obchodzenie urodzin lub imienin pracowników wzbogaca zatem życie organizacji i przyczynia się do właściwego odczytywania przez nich kultury organizacyjnej5.

Każda firma może kreować własną tradycję celebrowania tego rodzaju uroczystości. Mogą to być drobne upominki, biurowe niespodzianki dla jubilata/solenizanta lub umieszczanie stosownych informacji i życzeń w intranecie. W niektórych organizacjach specjalnie przystraja się stanowiska pracy świętujących lub oferuje im dodatkowy dzień wolny7.

Ze względu na to, że kultura organizacyjna pozostaje zwykle pod wpływem kultury narodowej, sposoby obchodzenia urodzin w miejscu pracy są nieco odmienne w różnych krajach. Przykładowo, w Niemczech osoba świętująca przygotowuje poczęstunek dla współpracowników. Na ogół są to słodycze lub wcześniej przyrządzone kanapki8. Podobnie jest w Holandii, w której, niezależnie od tego, ile kto kończy lat, musi do pracy przynieść własnoręcznie upieczone ciasto9. Z kolei w wielu angielskich biurach obowiązuje tradycja dekorowania biurek jubilatów. Stanowiska pracy bywają więc obwieszone balonikami i zasypane konfetti oraz słodyczami10.

A jak jest w naszym kraju?
W organizacjach panują różne zwyczaje. Jedni obchodzą urodziny huczniej, inni raczej skromnie. Wydaje się jednak, że niezależnie od sposobu celebracji urodzin, każdemu jubilatowi jest miło, iż współpracownicy o rocznicy pamiętają i chcą uczcić ten dzień.

PS. W zeszłym tygodniu urodziny obchodziła jedna z naszych Koleżanek. Niniejszy wpis, z najlepszymi życzeniami od całej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dedykujemy zatem tej Osobie. Happy birthday!!!

Anna Krasnova, Patrycja Mizera-Pęczek, Katarzyna Wojtaszczyk

Źródło:

  1. Schein E., Coming to a New Awareness of Organizational Culture, “Sloan Management Review”, nr 2/1984, s. 3.
  2. Jak obchodzić urodziny w pracy?, http://polki.pl/jak-obchodzic-urodziny-w-pracy,we-dwoje-praca-i-kariera-zycie-zawodowe-artykul,10084688.html.
  3. A. Piękoś, Uszczęśliwić na siłę – czyli jak przeżyć urodziny i imieniny w pracy?, http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/949/uszczesliwic-na-sile-czyli-jak-przezyc-urodziny-i-imieniny-w-pracy.
  4. Korpo-urodziny, czyli jak świętować urodziny pracownika?, http://inwestycje.pl/kadry_i_place/Korpo-urodziny—czy-i-jak-swietowac-urodziny-pracownika;227482;0.html.
  5. A. Oberbek, Antropologia a human resources. Etnolog w korporacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne”, nr 38/2010, s. 193.
  6. https://pl.pinterest.com/pin/107312403598757420/
  7. Ten amazing employee benefits – What your organisation can learn from them, http://www.charitycareersscotland.co.uk/ten-amazing-employee-benefits.
  8. M. Masluk-Meller, Kariera bez granic, http://karierabezgranic.blogspot.com/2015/04/niemieckie-zwyczaje-urodzinowe-w-pracy.html.
  9. stuffdutchpeoplelike.com, za: A. Soroko, Urodziny w miejscu pracy, http://www.mojaniderlandia.pl/zycie_w_holandii/urodziny_w_miejscu_pracy.html.
  10. Obchodzenie urodzin w pracy, http://forum.gazeta.pl/forum/w,29377,27697160,27697160,obchodzenie_urodzin_w_pracy.html.