BHP a biuro w stylu Google

Dodano: 27-01-2017

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ta nakładająca na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie powoduje zagrożenia zdrowia lub życia zatrudnionego badź innej osoby. Z kolei pracę higieniczną cechuje brak wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika [Dyląg 2013, s. 3].

biuro-1

Większość pracodawców, działając zgodnie z powyżej przedstawionymi charakterystykami, stara się zatem oddać do dyspozycji członków organizacji pomieszczenia odpowiednie do rodzaju wykonywanych zadań oraz liczby zatrudnionych. Są jednak instytucje, które „wychodzą przed szereg” i tak aranżują miejsca pracy, aby te były nie tylko bezpieczne i higieniczne, ale także, by sprzyjały kreatywności, nawiązywaniu relacji i współpracy. A jedną z nich jest z pewnością Google, które już kilkanaście lat temu było pionierem tzw. kultury googliness, pod pojęciem której rozumie się zapewnianie zatrudnionym komfortowych materialnych i niematerialnych warunków pracy [Firma czy rodzina… 2012; Googliness… 2012].

Przykładem podejścia Google do kształtowania warunków pracy jest główna siedziba firmy, czyli Googleplex. Kompleks ten porównywany jest do lunaparku. Do dyspozycji pracowników są tu między innymi: gabinety lekarskie i stomatologiczne, ścieżki rowerowe, siłownia, basen, boisko, ścianka wspinaczkowa, bary i restauracje, pralnia, myjnia samochodowa [Googleplex Pictures]. Zatrudnieni mogą sami aranżować swoje stanowiska, więc przynoszą do pracy różne rzeczy: wielkie kolorowe parasole, sofy, fotele.

Jednak nie tylko Googleplex jest ciekawy. Inne biura tej firmy, choć każde jest zupełnie inne, nie pozostają w tyle:

 • w biurze w Sydney znaleźć można wiele lokalnych roślin;
 • w Tel Avivie wnętrza Google nawiązują do izraelskiego krajobrazu, czyli gajów oliwnych, plantacji pomarańczy oraz nadmorskich plaż [Niezwykłe biuro… 2013];
 • tokijskie biuro wystrojem odwołuje się do tradycyjnych japońskich festiwali, stawów rybnych, barów sushi i wprowadza w historię oraz kulturę tego kraju [Kowalska 2013];
 • amsterdamska siedziba inspirowana jest garażem, w którym Larry Page i Sergey Brin (założyciele Google) stworzyli swoją wyszukiwarkę [Święcicka];
 • biuro w Budapeszcie, z widokiem na Dunaj i Wyspę Małgorzaty, odnosi się do słynnych budapeszteńskich łaźni i węgierskich osiągnięć w sportach wodnych [Wnętrza biur…];
 • w oddziale Google w Londynie jest wiele drewna, miękkich dywanów, a zamierzeniem projektantów wnętrz było stworzenie klimatu lat 70. XX wieku [Michalik].

Warto dodać, że pracownikom Google proponuje się pracę biurową na stojąco  [Carlton 2011]. Dowiedziono bowiem, że taki tryb pracy niweluje bóle kręgosłupa, co pozytywnie wpływa na mięśnie. Aby zapobiec miażdżycy czy żylakom, wprowadza się, zamiast foteli czy krzeseł, piłki do siedzenia. Siedziby Google są zatem nie tylko atrakcyjnie aranżowane, lecz także dostosowane do możliwości psycho-fizycznych człowieka.

Analizując podejście Google do kształtowania warunków pracy nie można jednak zapomnieć, że nie wszystkie działania przedsiębiorstwa oceniane są przez zatrudnionych pozytywnie. Członkowie organizacji zwracają bowiem uwagę, że jednym z celów Google jest takie kształtowanie środowiska pracy, by ludzie jak najwięcej czasu spędzali w miejscu zatrudnienia [http://pej.cz/Praca-marzen-czyli-zycie-w-Googleplex-GALERIA-a1253]. Takie rozwiązania negatywnie wpływają na równowagę między sferą prywatną a zawodową człowieka, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą dbania o higienę pracy.

Katarzyna Wojtaszczyk

Źródła:

 • Biura Google, http://www.google.pl/intl/pl/about/company/facts/locations/, (dostęp: 28.12.2013).
  Carlton J., Standing Desks Are on the Rise, „The Wall Street Journal”, 01.09.2011.
  Dyląg W., BHP w biurze, PIP, Warszawa 2013.
 • Firma czy rodzina? Sprawdź googliness, a się dowiesz, 2012, http://praca.wp.pl/title,Firma-czy-rodzina-Sprawdz-googliness-a-sie-dowiesz,wid,15071821,wiadomosc.html?ticaid=110270, (dostęp: 27.02.2013).
 • Googleplex Pictures, http://dsc.discovery.com/tv-shows/curiosity/topics/googleplex-pictures.htm, (dostęp: 28.12.2013).
 • Googliness – nowy trend na rynku pracy, 2012, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/658418,googliness_nowy_trend_na_rynku_pracy.html, (dostęp: 27.02.2013).