5 filmów, które zainspirują HR-owca

Dodano: 02-12-2016

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty”

Mes Haines, M.H. Taine

Inspiracja według Słownika Języka Polskiego [P1]  to natchnienie, twórczy zapał bądź wywieranie na kogoś wpływu. W przypadku pierwszego rozumienia pojęcia „inspiracja” można by przypuszczać, że jest ona cechą człowieka, która oznacza osobistą dyspozycję do tego, aby „wpadać” na dobre pomysły. Tymczasem druga koncepcja oznacza raczej stosowanie rozmaitych sposobów wywierania wpływu na drugiego człowieka, by to on (zainspirowany) przejawiał aktywną postawę. Potocznie, można by powiedzieć, że inspiracja to taka iskierka do działania, której źródeł można by poszukiwać w każdym rodzaju aktywności człowieka.

Z pewnością, nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że aktywności człowieka podejmowane zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej, są bogactwem inspiracji dla artystów, w tym także filmowców.

calosc_filmy

O tym, w jaki sposób filmowcy obrazują życie zawodowe swoich bohaterów możecie przekonać się oglądając chociażby 5 polecanych przeze mnie filmów. Niech oglądanie ich w długie jesienne wieczory sprzyja rozwijaniu ciekawości poznawczej wobec człowieka – pracownika uwikłanego w rozmaite sytuacje zawodowe. Pierwszy z polecanych filmów to klasyk nie tylko dla miłośników mody: „Diabeł ubiera się u Prady” [P2] . Historia opowiedziana w filmie dotyczy losów 21-letniej dziewczyny, która rozpoczyna staż w redakcji prestiżowego czasopisma modowego Runaway. HR-owiec z pewnością dostrzeże jednak w tej historii humorystycznie zarysowane błędy w procesie adaptacji nowozatrudnionego pracownika oraz pakiet przykładów obrazujących antykwalifikacje kierownika. Hasło reklamowe filmu, które brzmi: „Nawet, jeśli praca spadła Ci jak z nieba, możesz w niej spotkać szefa z piekła rodem”, daje do zrozumienia, jak ważne są relacje z przełożonym w miejscu pracy. O tym także poniekąd, jest drugi z proponowanych filmów: „W chmurach”. Główny bohater Ryan Bingham (w tej roli George Clooney) zawodowo zajmuje się zwalnianiem pracowników. Czy jednak sposób w jaki pracuje, wpisuje się w dobre standardy prowadzenia rozmów derekrutacyjnych? Film zachęci do myślenia nad specyfiką prowadzenia tego typu rozmów oraz zestawem kompetencji specjalisty do spraw derekrutacji. Interesujący jest także zaprezentowany w filmie wachlarz reakcji pracowników na informację o zwolnieniu. Emocje to także ważny temat kolejnego z proponowanych filmów. Film „Kamerdyner” [P3] to odmienna opowieść o człowieku niezwykle oddanym swojej pracy, który służył ośmiu prezydentom w Białym Domu.  Jest to także opowieść o tym, jak praca pozwala podnieść się człowiekowi, którego dotknęły tragiczne doświadczenia. Dla miłośników kina familijnego polecam historię sportowców z małej wioski w Kalifornii, których zaangażowanie i pasja prowadzą do sukcesu. [P4] „McFarland” [P5]  to pozytywna i budująca opowieść o sile zespołu i o tym, jak spełnia się „amerykański sen”. Wreszcie, na koniec film nasycony problematyką: zarządzania różnorodnością, w tym zarządzanie wiekiem, wirtualizacji HR czy zarządzania talentami. „Praktykant” [P6] to 70-letni mężczyzna, który zatrudnia się w roli stażysty w redakcji strony internetowej o modzie. Jeśli ktoś uważa, że doświadczenie zawodowe może się zestarzeć, a 70-letni stażysta nie posiadający profilu na portalu Facebook, nie może być talentem w firmie z branży internetowej, powinien koniecznie obejrzeć ten film.

Patrycja Mizera-Pęczek

Źródła:
[P1]http://sjp.pwn.pl/sjp/inspiracja;2466388.html
[P2]http://www.filmweb.pl/Diabel.Ubiera.Sie.U.Prady
[P3]http://www.filmweb.pl/film/Kamerdyner-2013-648849
[P4]http://www.filmweb.pl/film/W+chmurach-2009-475937
[P5]http://www.filmweb.pl/film/McFarland%2C+USA-2015-661015
[P6]http://www.filmweb.pl/film/Praktykant-2015-704026