IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy

 

18-20 września 2017 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

PAN

zjazd_patron

Wstępny Ramowy Program Zjazdu

Cel Zjazdu: wymiana wiedzy i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych z zakresu zarządzania różnorodnością w powiązaniu z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Moduły tematyczne

 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości pierwotnej (płeć, wiek, sprawność fizyczna, orientacja seksualna, osobowość, rasa, pochodzenie, wiedza i umiejętności itp.)
 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości wtórnej (miejsce zamieszkania, status materialny, dochody, wykształcenie, sytuacja rodzinna, wyznanie, wygląd, zainteresowania itp.)
 • Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej (zajmowane stanowisko, charakter wykonywanej pracy, przynależność do organizacji itp.)
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania różnorodnością
 • Różnorodność metod badania problematyki zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych segmentach współczesnego rynku pracy

 

Rada Naukowa Zjazdu

Prof. dr hab. Zdzisława Janowska – Honorowa Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak
Prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Prof. dr hab. Joanna Cewińska
Prof. dr hab. Tomasz Czapla
Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz
Prof. dr hab. Małgorzata Gableta
Prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska–Malec
Prof. dr hab. Wojciech Jarecki
Prof. dr hab. Zdzisław Jasiński
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz
Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska
Prof. dr hab. Dagmara Lewicka
Prof. dr hab. Anna Lipka
Prof. dr hab. Tadeusz Listwan
Prof. dr. hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Prof. dr hab. Marzena Stor
Prof. dr hab. Janusz Strużyna
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Prof. dr hab. Czesław Szmidt
Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Terminarz

 • Do 31 października 2016 roku – przedłużenie nadsyłania zgłoszeń na Zjazd wraz z tytułem wystąpienia/artykułu oraz abstraktem (abstrakt powinien zawierać powody podjęcia tematu, cel artykułu/wystąpienia, krótką charakterystykę metodyki badawczej.
 • Do 15 października 2016 roku – informacja o akceptacji tytułu i abstraktu wystąpienia/artykułu dla uczestników, którzy wysłali zgłoszenia do 30 września 2016 roku.
 • Do 15 listopada 2016 roku – informacja o akceptacji tytułu i abstraktu wystąpienia/artykułu dla uczestników, którzy wysłali zgłoszenia do 31 października 2016 roku.
 • Do 31 stycznia 2017 roku – nadsyłanie tekstów artykułów; teksty prosimy przesyłać na adres publikacje@wz.uni.lodz.pl.
  UWAGA: Prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń i tekstów.
 • Do 15 lutego 2017 roku – informacja dla uczestników o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnej publikacji; przekazanie artykułu do recenzji.
Publikacje:

 • „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“
 • „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów“
 • Monografia pod redakcją, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wstępnie prosimy o teksty napisane czcionką TNR, 12 p., interlinia 1,5, przypisy dolne. Po zakwalifikowaniu artykułów Autorzy będą poproszeni o dostosowanie formatu tekstów do wymogów czasopism/wydawnictwa.

 • Do 31 marca 2017 roku – wniesienie opłaty konferencyjnej; opłaty prosimy przekazywać na konto BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
  59 1240 3028 1111 0010 2943 3888, z dopiskiem „Zjazd Katedr ZZL, Imię i Nazwisko Uczestnika”.

 

Opłaty

Wariant A: udział w obradach, publikacja referatu, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie obrad, program atrakcji dodatkowych – 1300 zł.

Wariant B: udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie obrad, program atrakcji dodatkowych – 1000 zł.

Wariant C (dla doktorantów): udział w obradach, publikacja referatu, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie obrad, program atrakcji dodatkowych – 900 zł.

Wariant D (dla doktorantów): udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie obrad, program atrakcji dodatkowych – 700 zł.

Ceny nie obejmują noclegów.

 

Noclegi

Zachęcamy Państwa do rezerwowania pokoi w Boutique Hotel’s.  Dla Naszych Gości wynegocjowaliśmy korzystne warunki zakwaterowania podczas trwania Zjazdu.  Proponujemy zarezerwować pokoje  w jednym z dwóch obiektów przedstawionych w załączonym pliku umieszczonym na dole strony  i dokonać opłat.

Po 27.02.2017 roku rezerwacje będą dokonywane zgodnie z bieżącą dostępnością pokoi w Hotelu, niemniej dla Gości Konferencji nadal na preferencyjnych warunkach. Przy rezerwacji prosimy o powoływanie się na hasło: IX ZJAZD KATEDR.

Jednocześnie informujemy, że zapewnimy transport z obu hoteli Boutique do miejsca obrad Konferencji  oraz z miejsca obrad do hoteli.

Istnieje także możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w innych hotelach w Łodzi – na preferencyjnych warunkach dla Gości Konferencji. Szczegóły ofert znajdą Państwo w drugim z dołączonych plików (na dole strony).

Przy rezerwacji prosimy o podanie hasła: IX ZJAZD KATEDR

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielkami Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ przewodnicząca
mgr Anna Michałkiewicz sekretarz
mgr Izabela Różańska-Bińczyk sekretarz
mgr Lena Grzesiak sekretarz
e-mail: konferencjazzl@uni.lodz.pl

Boutique_Hotel’s_IX_Zjazd_Katedr hotele_ix_zjazd_katedr_2017