Sylwia Partyka

Sylwia PartykaAbsolwentka studiów:
Magisterskich: Kierunek – Zarządzanie. Specjalność – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UŁ.

Początkowo związana z Agencją Pracy Tymczasowej jako wsparcie dla procesów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla. Od marca 2015 roku pracownik wewnętrznego Działu HR w firmie z branży rolniczej, będącej niekwestionowanym liderem na rynku wśród preparatów dla zwierząt. Zajmuje się realizacją projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Planuje i uczestniczy w procesach adaptacyjnych nowych pracowników. Tworzy projekty HR-owe, współpracując z Działem Graficznym oraz z Działem Marketingu i PR. Współautorka karierowego profilu pracodawcy na Facebooku. Silnie zmotywowana do zgłębiania tajników dziedziny Human Resources.

Po godzinach miłośniczka scrapbookingu.