Krzysztof Leduchowski

Krzysztof LeduchowskiAbsolwent studiów:
Magisterskich: Kierunek – Zarządzanie i marketing, Specjalność – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Specjalizacja – e-commerce, UŁ
Podyplomowych: Kierunek – Zaawansowane aplikacje multimedialne i ich zastosowania, SAN

Od samego początku związany głównie z organizacjami pozarządowymi, ale nie tylko. Koordynator projektów unijnych, członek kadry zarządzającej projektami (szkoleniowymi, naukowymi, związanymi z ekonomią społeczną oraz zakładaniem własnej działalności gospodarczej), doradca, grafik, informatyk, specjalista ds. marketingu internetowego.

Współpracuje z: Delegaturą Generalną Alliance Française w Polsce oraz pozostałymi ośrodkami Alliance Française w kraju, Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki w Łodzi, Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” i innymi.

Prywatnie fan siatkówki, muzyki klubowej i nowych technologii.

GoldenLine Krzysztof Leduchowski KZZL Facebook Krzysztof Leduchowski KZZL