Anna Podsiadłowicz

Anna PodsiadłowiczAbsolwentka studiów:
Licencjackich: Kierunek – Zarządzanie, specjalność – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UŁ.
Magisterskich: Kierunek – Zarządzanie, specjalność – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UŁ.

Od samego początku swojej drogi zawodowej związana z branżą HR. Początkowo jako stażystka w agencji doradztwa personalnego, gdzie wspierała procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i wyższego szczebla. Następnie przez niemal dwa lata pracowała w dziale HR w jednej z największych Grup Kapitałowych na rynku łódzkim. Do jej obowiązków należało całościowe zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, motywowanie, szkolenie, ocena oraz derekrutacja). Obecnie związana jest z jednym z ogólnopolskich liderów w sprzedaży sprzętu elektronicznego, gdzie objęła stanowisko Młodszego Specjalisty ds. HR. Zajmuje się rekrutacjami, zarządzaniem projektami szkoleniami oraz utrzymywaniem kontaktu z lokalnymi uczelniami wyższymi i innymi instytucjami zewnętrznymi. Dodatkowo prowadzi szkolenia onboardingowe dla nowozatrudnianych pracowników.

Do swoich dotychczasowych sukcesów może zaliczyć ukończenie studiów magisterskich z medalem Za Chlubne Studia oraz uzyskanie najwyższej średniej ocen, co pozwoliło jej zostać najlepszą absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania w 2014 roku.

Interesują ją wszystkie kwestie z zakresu rekrutacji i selekcji, zwłaszcza wszelkie pojawiające się w tych zakresach nowinki. Ostatnio coraz więcej czasu poświęca na pogłębienie trendów w szkoleniach i projektach związanych z rozwojem pracowników.